Politologia - studia II stopnia

Politologia - studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Metodologia badań politologicznych

Nowe ruchy społeczne

Teoria polityki

Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Socjologia polityki

Filozofia i etyka polityki

Prawo europejskie

Historia instytucji politycznych

Psychologia polityki

Komunikowanie polityczne

Decydowanie polityczne

Seminarium magisterskie

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i promocja

Podstawy marketingu

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Podstawy reklamy

Public relations

Socjotechnika

Wizualizacja

Tekst reklamowy

Reklama telewizyjna

Reklama radiowa

Reklama prasowa

Reklama internetowa

Promocja

Kampanie reklamowe

Fotografia reklamowa

Grafika reklamowa

Budowanie marki

Badania marketingowe

Prawo reklamy

Psychologia reklamy

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja samorządowa

Prawo i postępowanie administracyjne

Zamówienia publiczne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Marketing i reklama

Ustrój samorządu terytorialnego

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka

Negocjacje

Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego

Finanse państwa i samorządu

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: marketing polityczny i doradztwo w polityce

Analiza rynku politycznego

Techniki reklamy

Prawo a marketing polityczny

Pracownia badań społecznych

Nowe media w służbie polityki

Public Relations

Socjotechniki wyborcze

Badania marketingowe na rynku politycznym

SPSS

Projektowanie kampanii wyborczych

Asystentura polityczna

Warsztaty telewizyjne i radiowe

Zarządzanie organizacją polityczną

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja europejska

Prawo i postępowanie administracyjne

System instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i dokumentacja urzędowa UE

Programy i fundusze UE

Europejska polityka społeczna

Europejski system ochrony praw człowieka

Wspólna polityka rolna

Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa

Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE

Samorząd terytorialny i regionalizm w Europie

Integracja Polski z UE

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich

Zarządzanie projektami UE

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie zasobami ludzkimi

Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Metody rekrutacji i techniki selekcji pracowników

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Planowanie zatrudnienia

Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów  w zespole

Techniki twórczego myślenia

Doradztwo personalne

Rozwój pracowników i szkolenia

Efektywne motywowanie personelu

Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych

Zarządzanie stresem

Zarządzanie zespołem

Wartościowanie pracy i systemy wynagrodzeń

Komunikacja interpersonalna

Restrukturyzacja zatrudniania

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Inteligentne Zarządzanie Organizacją
Cyfrowe państwo
Praca w zespole
Analiza rynku - makroekonomiczne otoczenie biznesu
Bezpieczeństwo nowych technologii i zbiorów danych
Techniki sprzedaży
Narzędzia prowadzenia sklepów internetowych
Skuteczna wizualizacja i autoprezentacja
Budowanie własnej marki w sieci
Innowacyjny marketing w organizacji   
Gospodarka 4.0
Prognozowanie gospodarcze
Zarządzanie projektem
Alternatywne metody rozwiązywania sporów – certyfikat
Źródła wiedzy i użyteczność serwisów internetowych
Psychologia biznesu
Negocjacje w organizacjach - certyfikat
Analityka polityczna i ekonomiczna
Podstawy zakładania i prowadzenia własnej firmy