Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy (do wyboru)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Soft skills

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Psychologia społeczna

Zajęcia do wyboru (dwa przedmioty)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Teoria komunikowania masowego

Analiza zawartości mediów

Metody badań medioznawczych

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe

Opinia publiczna

Prawo autorskie

Pragmatyka językowa

Analiza dyskursu medialnego

Negocjacje

Media lokalne i środowiskowe

Ekonomika mediów

Seminarium magisterskie (do wyboru)

Praktyka zawodowa (360 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i public relations

Marketing

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Podstawy reklamy

Psychologia reklamy

Copywriting w reklamie i PR

Badania marketingowe

Fotografia i film reklamowy

Grafika reklamowa

Reklama w Internecie

Public Relations

Prawo reklamy

CSR

Internal PR

Budowanie marki

Kampanie reklamowe

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo

Pracownia prasowa

Pracownia radiowa

Pracownia telewizyjna

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

Dziennikarstwo internetowe

Marketing i reklama

Techniki nowych mediów

Trening interpersonalny

Fotografia prasowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Promocja i obsługa eventów
Wprowadzenie do organizacji eventów  
Bezpieczeństwo imprez masowych i sytuacje kryzysowe  
Planowanie budżetu  
Zarządzanie projektem
Zarządzanie zespołem  
Prawne podstawy organizacji eventów  
Event w strategii firmy
Współpraca ze służbami i administracją publiczną  
Pierwsza pomoc przedmedyczna  
Scenotechnika i wybór obiektów eventowych  
Event marketing  
Event w komunikacji wewnętrznej
Logistyka eventowa  

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie komunikacją w biznesie

Analizy i badania w komunikacji marketingowej

Komunikacja poprzez nowe media

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w firmie

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Kreatywność w biznesie

Komunikacja interpersonalna

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Portale społecznościowe w komunikacji

Planowanie kampanii internetowej

Marketing i reklama

Zintegrowana komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa

Zarządzanie projektem

Brand planning

Media relations

 

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennkarstwo-specjalistyczne

Pracowania prasowa
Pracowania radiowa
Pracowania telewizyjna
Dziennikarstwo internetowe
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Dziennikarstwo śledcze
Podcasting
Pracownia nowych mediów
Dziennikarstwo popularnonaukowe
Dziennikarstwo muzyczne
Dziennikarstwo sportowe
Dziennikarstwo lifestylowe
Dziennikarstwo polityczne