Produkcja audiowizualna

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy (do wyboru)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy organizacji i zarządzania w produkcji audiowizualnej 
Ochrona własności intelektualnej 
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
Psychologia społeczna
Komunikowanie w kontekście kulturowym
Zarządzanie projektem 
Negocjacje 
Business skills
Trening interpersonalny 
Ekonomika produkcji audiowizualnej 
Etyka zawodowa
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Gatunki audiowizualne
Techonolgia produkcji audiowizualnej
Historia sztuki audiowizualnej 
Opracowanie bizenesplanu w produkcji audiowizualnej 
Podstawy tworzenia scenariusza 
Podstawy reżyserii
Preprodukcja form audiowizualnych
Polski system audiowizualny 
Prawo mediów i filmowe
Produkcja form audiowizualnych
Postprodukcja form audiowizualnych 
Seminarium magisterskie (do wyboru)
Praktyka zawodowa (3 miesiące, 360 godzin)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: PROMOCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH 
Pracownia telewizyjna
Pracownia nowych mediów
Badania marketingowe
Fotografia reklamowa
Tekst reklamowy
Kampanie audiowizualne
Public relationsw świecie audiowizualnym
Budowanie marki 
Dystrybucja form audiowizualnych 
Wizualizacja
Podstawy grafiki komputerowej 
Prawo w promocji utworów audiowizualnych 
Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: PRODUCENT AUDIOWIZUALNY - FREELANCER
Sztuka obrazu audiowizualnego
Dźwięk w produkcjach audiowizualnych 
Produkcja news'a
Produkcja felietonu 
Pozyskiwanie źródeł finansowania
Koprodukcje
Produkcja reportażu
Produkcja filmu dokumentalnego 
Umowy cywilnoprawne w produkcji audiowizualnej 
Produkcja reklamy
Produkcja teledysku