Kurs jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów I-go roku rozpoczynających naukę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Zajęcia z przedmiotu Edukacja Informacyjna i Źródłowa realizowane będą w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Logowanie na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).

Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

  1. Edukacja informacyjna i źródłowa WNPiD –  stacjonarne (2022/2023)
  2. Edukacja informacyjna i źródłowa WNPiD – niestacjonarne (2022/2023)
  3. Information and Source Education WNPiD (2022/2023)

Studenci studiów stacjonarnych:
Test będzie dostępny od - data zostanie podana wkrótce

Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po - data zostanie podana wkrótce

Studenci studiów niestacjonarnych:
Test będzie dostępny od - data zostanie podana wkrótce

Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po - data zostanie podana wkrótce

Prowadząca:

Edyta Szelejewska-Dembińska

edyta.szelejewska@amu.edu.pl

tel. 61 829 65 01