Poniżej zamieszczamy najważniejsze instrukcje dotyczące obsługi systemu USOSweb.

Kody programów.

Instrukcja korzystania z Archiwum Prac Dyplomowych.

Rejestracja na przedmioty i podpięcia.

Składanie podań do Dziekana.

Wypełnianie ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne.