Stosunki międzynarodowe

Świat to globalna wioska. Poznaj z nami kultury, obyczaje i tradycje całego globu. Jesteś częścią międzynarodowej społeczności, która musi stawiać czoła współczesnym wyzwaniom. Poznaj ją i pomóż odkrywać świat innym. Studiując stosunki międzynarodowe poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej, zasady protokołu dyplomatycznego, prawa handlowego oraz negocjacji biznesowych.

WNPiD pomógł mi rozwinąć skrzydła. Teraz kolej na Ciebie!

Paula Sieracka, studentka Stosunków Międzynarodowych

Kariera

Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się mobilnym oraz konkurencyjnym.

Wiele branży od reklamy i public relations po administracji publicznej poszukuje ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się cenionym i pożądanym pracownikiem. Jako absolwent tego kierunku będziesz mógł rozpocząć swoją karierę w dyplomacji.

Będziesz przygotowany do pracy w agendach organizacji międzynarodowych, instytucjach samorządowych i europejskich, resortach ds. zagranicznych, firmach logistycznych i korporacjach transnarodowych.

Prof. Przemysław Osiewicz

Oferujemy naszym studentom szansę wzbogacenia doświadczenia i poszerzenia horyzontów intelektualnych, kulturalnych i osobistych. Zarówno studenci jak i naukowcy wnoszą do zajęć własne doświadczenie, stwarzając środowisko, w którym nieustannie zderzają wielkie idee z doświadczeniem praktycznym.Co więcej cały czas regularnie biorą oni udział w życiu społeczności lokalnej poprzez kształcenie i badania. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w wydarzeniach z gośćmi zajmującymi najwyższe pozycje w swojej dyscyplinie we wszystkich dziedzinach spraw zagranicznych.

Specjalności

Dyplomacja i stosunki konsularne

O pracy w dyplomacji marzy wielu absolwentów studiów wyższych. Wybierając tę specjalność dowiesz się jak kształtować relacje między ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych oraz przygotowywać korespondencję dyplomatyczną. Poznasz także zasady prawa dyplomatycznego oraz konsularnego. W praktyce poznasz reguły rządzące  protokołem dyplomatycznym, zrozumiesz zasady zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów biznesowych. Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym będziesz w stanie samodzielnie przygotować oficjalną wizytę zagraniczną nawet w najdalsze zakątki świata. Kariera w świecie dyplomacji zaczyna się tutaj!

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

Jeszcze nigdy w historii krajowe rynki nie były tak silnie ze sobą powiązane. Globalna gospodarka potrzebuje ekspertów rozumiejących mechanizmy działania korporacji transnarodowych i zdolnych przewidzieć skutki najdrobniejszych decyzji dla światowej ekonomii. Zostań jednych z nich wybierając tę specjalność. Dzięki naszym zajęciom nauczysz się sporządzać umowy handlowe, poznasz zasady międzynarodowego prawa handlowego i obrotu usługami. Dowiesz się jak negocjować kontrakt na arenie międzynarodowej, a także zyskasz praktyczne umiejętności, które umożliwią Ci skuteczną ekspansję z danym produktem na obcy rynek. Podczas zajęć praktycznych poznasz zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i sporządzisz strategię wejścia na rynek zagraniczny. Zostań specjalistą w zakresie światowej gospodarki!

Współpraca europejska

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej to świetna okazja do wykorzystania olbrzymich możliwości, w tym środków  finansowych, które należy umiejętnie ulokować. Wykorzystaj tę szansę i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Podczas zajęć dowiesz się jak pozyskać środki z funduszy europejskich, a także poznasz struktury i procedury obowiązujące w UE. Znajomość języków obcych w połączeniu z nowymi kompetencjami społecznymi sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Dowiedz się jak wykorzystać szansę, które daje Ci współpraca europejska!

Sprawdź program studiów.

Terminy rekrutacji

UWAGA Olimpijczycy!

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani w roku szkolnym 2019/2020 do III etapu ogólnopolskiej olimpiady traktowani są jako laureaci danej olimpiady. Aby zostać przyjętym na nasze studia jako laureat olimpiady należy po zakwalifikowaniu do przyjęcia załączyć w SIR skan zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny. Studia także w języku angielskim (3000 zł/semestr).
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Kontakt

pracownik sekretariatu

Małgorzata Piszczelak-Napierkowska

Pracownik sekretariatu

e-mail: malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

tel. 61 829 6625