WNPiD pomógł mi rozwinąć skrzydła. Teraz kolej na Ciebie!

Paula Sieracka, studentka Stosunków Międzynarodowych

Studia prowadzone także w języku angielskim

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne w języku polskim, studia stacjonarne w języku angielskim;
  • 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr -  dla cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Planowe terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych

Kontakt: mgr Małgorzata Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625;
malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

Zapisz się!

Jesteś  zainteresowany polityką międzynarodową, kulturą? A może przyjemność sprawia Ci nauka języków obcych ? Jeżeli tak to jest to idealny kierunek  dla Ciebie. Studiując stosunki międzynarodowe poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej, zasady protokołu dyplomatycznego, prawa handlowego oraz negocjacji biznesowych. To wymarzone studia dla każdego, kto myśli o karierze dyplomaty.  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe!

Dzięki naszym studiom poznasz zasady funkcjonowania współczesnych państw, nauczysz się analizować zjawiska polityczne, gospodarcze i społeczne w sferze międzynarodowej. Będzie to świetna okazja na pogłębienie  wiedzy z zakresu odmiennych kultur i religii. W praktyce poznasz tajniki dyplomacji  i negocjacji biznesowych.  W trakcie zajęć stworzysz unikalne projekty oraz weźmiesz udział grach symulacyjnych.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Filozofia
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Socjologia ogólna
Technologie informacyjne
Ochrona własności intelektualnej
Język obcy I (do wyboru)
Język obcy II (do wyboru)
Psychologia społeczna
Business skills
Komunikacja interkulturowa
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Najnowsza historia polityczna
Wstęp do nauki o  państwie i prawie
Geografia polityczna i ekonomiczna
Demografia
Historia stosunków międzynarodowych
Ekonomia
Podstawy organizacji i zarządzania
Statystyka
Polityka gospodarcza
Systemy religijne współczesnego świata
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Prawo międzynarodowe publiczne
Międzynarodowe stosunki polityczne
Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Integracja europejska
Współczesne systemy polityczne
Podstawy metodologii badań stosunków międzynarodowych
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Organizacje międzynarodowe
Polityka zagraniczna Polski
Negocjacje i umowy międzynarodowe
Przedmioty do wyboru (4 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa (II – 4 tygodnie lub 20 dni lub 160 godz.)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dyplomacja i stosunki konsularne
Historia dyplomacji
Prawo dyplomatyczne
Prawo konsularne
Polityka zagraniczna państw współczesnych
Organizacja i techniki służby zagranicznej
Retoryka i erystyka
Międzynarodowy ruch osobowy
Public Relations
Protokół dyplomatyczny
Prawo traktatów
Zarządzanie zasobami ludzkimi
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: współpraca europejska
Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Europejska polityka społeczna
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Zarządzanie projektami UE
Samorząd i regionalizm w Europie
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Integracja Polski z UE
Europejski system ochrony praw człowieka i obywatela
Prawo i postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: gospodarka światowa i biznes międzynarodowy
Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego
Historia gospodarcza świata
Międzynarodowe prawo handlowe
Międzynarodowy obrót usługami
Techniki twórczego myślenia w biznesie
Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
Marketing międzynarodowy
Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Logistyka międzynarodowa
Negocjacje w biznesie międzynarodowym
Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej
Przedsiębiorczość i zatrudnienie w biznesie międzynarodowym
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Stosunki Międzynarodowe  to nie tylko dziedzina nauki, ale również praktyczny kierunek studiów, który pozwoli Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci stać się mobilnym oraz konkurencyjnym.

Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatyczno -konsularnych, agendach organizacji międzynarodowych, instytucjach samorządowych i europejskich, resortach ds. zagranicznych, firmach logistycznych i korporacja transnarodowych. Studia przygotują przyszłych absolwentów do pozyskiwania funduszy europejskich, zarządzania organizacjami społecznymi a także pracą w mediach.

Dyplomacja i stosunki konsularne

Praca w dyplomacji to marzenie wielu osób. Wybierając tę specjalność dowiesz się jak kształtować relacje między ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych oraz przygotowywać korespondencję dyplomatyczną. Poznasz także zasady prawa dyplomatycznego oraz konsularnego. W sposób praktyczny poznasz reguły rządzące  protokołem dyplomatycznym, zrozumiesz zasady zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów biznesowych. Dowiesz się jak funkcjonują współczesne ministerstwa ds. zagranicznych. Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym będziesz w stanie samodzielnie przygotować oficjalną wizytę zagraniczną nawet w najdalsze zakątki świata.

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie coraz większą rolę na arenie międzynarodowej odgrywają korporacje transnarodowe i „wielki biznes” . Wybierając tą specjalność, nauczysz się sporządzać umowy handlowe opatrzone wymaganymi klauzulami oraz poznasz zasady międzynarodowego prawa handlowego i obrotu usługami. Dowiesz się jak negocjować kontrakt na arenie międzynarodowej, a także zyskasz praktyczne umiejętności, które umożliwią Ci skuteczną ekspansję z danym produktem na obcy rynek. Dzięki zajęciom praktycznym poznasz zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i sporządzisz strategię wejścia na rynek zagraniczny.

Współpraca europejska

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej to świetna okazja do wykorzystania olbrzymich możliwości, w tym środków  finansowych, które należy umiejętnie ulokować. Wykorzystaj tę szansę i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Podczas zajęć dowiesz się jak pozyskać środki z funduszy europejskich, a także poznasz struktury i procedury obowiązujące w UE. Znajomość języków obcych w połączeniu z nowymi kompetencjami społecznymi sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 34, parter) do mgr Małgorzaty Piszczelak-Napierkowskiej, tel. 61 829 6625, malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. Przemysław Osiewicz

Oferujemy naszym studentom szansę wzbogacenia doświadczenia i poszerzenia horyzontów intelektualnych, kulturalnych i osobistych. Zarówno studenci jak i naukowcy wnoszą do zajęć własne doświadczenie, stwarzając środowisko, w którym nieustannie zderzają wielkie idee z doświadczeniem praktycznym.Co więcej cały czas regularnie biorą oni udział w życiu społeczności lokalnej poprzez kształcenie i badania. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w wydarzeniach z gośćmi zajmującymi najwyższe pozycje w swojej dyscyplinie we wszystkich dziedzinach spraw zagranicznych.