Bezpieczeństwo narodowe

Jeśli kwestie związane z bezpieczeństwem to Twoja pasja, to znalazłeś idealny kierunek! Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego. Dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Nauczysz się przeprowadzić skuteczną akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem. Podczas naszych studiów będziesz miał okazję do odbycia kursu kwalifikującego do otrzymania tytułu ratownika.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych!

Wydział daje nam dużą dawkę wiedzy, dzięki której stajemy się wykwalifikowanymi pracownikami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Edyta Szymkowiak, studentka Bezpieczeństwa Narodowego

Kariera

Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego, (Siłach Zbrojnych RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Służbach Kontrwywiadu Wojskowego, Służbach Wywiadu Wojskowego, Służbie Ochrony Państwa, Służbach Granicznych, Służbach Celnych, Służbach Więziennych) oraz agencjach ochrony osób i mienia. Dzięki poszerzonej ofercie specjalności staniesz się ekspertem w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

Prof. Sebastian Wojciechowski

Bezpieczeństwo we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym i wartościowym „towarem”. Dlatego oferujemy Państwu studia, w ramach których pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.Wynika ono ze współpracy z różnymi organizacji czy instytucjami, Przekazywane treści dotyczą zarówno bezpieczeństwa ‘’twardego’’ związanego z użyciem siły militarnej, jak i bezpieczeństwa miękkiego obejmującego na przykład kwestie: społeczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, surowcowe i inne.

Specjalności

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Znajomość  funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej stanie się Twoim ogromnym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy. Posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom w miejscach publicznych. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jeśli interesują Cię kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tę specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności będziesz zdolny analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym.

Zarządzane kryzysowe

Wielu współczesnych pracodawców na polskim i zagranicznym rynku ceni sobie ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Kończąc tę specjalność z powodzeniem będziesz mógł ubiegać się o pracę również w administracji publicznej i służbach państwowych. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Przygotujemy Cię do podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o środki i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz o umiejętności komunikacji społecznej. Dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania w tym zakresie.

Sprawdź program studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

Terminy rekrutacji

UWAGA Olimpijczycy!

Wszyscy kandydaci zakwalifikowani w roku szkolnym 2019/2020 do III etapu ogólnopolskiej olimpiady traktowani są jako laureaci danej olimpiady. Aby zostać przyjętym na nasze studia jako laureat olimpiady należy po zakwalifikowaniu do przyjęcia załączyć w SIR skan zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,800 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511