Jedyne na UAM w Poznaniu studia dualne! Trzy dni spędzisz na uczelni, a pozostałe dwa na płatnym stażu.

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Greta Swałtek, tel. 61 829 6511;
e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

Zapisz się!

Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę

Patrycja Nalepa

Marzysz o karierze w instytucjach publicznych oraz o zajmowaniu stanowisk kierowniczych i menedżerskich w sektorze publicznym? Jeśli tak – dołącz do nas i wybierz unikatowy kierunek Zarządzanie Państwem! Zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych i społecznych. W trakcie trzech lat nauki poznasz wybrane elementy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu publicznym, a także podstawową wiedzę z zakresu prawa i ekonomii.

Dzięki połączeniu wybranych treści nauczania z kilku dotychczasowych kierunków studiów otrzymasz sprofilowane wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w szeroko rozumianym sektorze publicznym nowoczesnego państwa, a także instytucjach prywatnych współpracujących z tym sektorem.

W ramach studiów przygotowano:

  • Płatne staże w instytucjach publicznych, urzędach, firmach (800 zł/mc).
  • Praktyczną naukę latania dronami i możliwość zdobycia uprawnień operatora dronów.
  • Wizyty studyjne w Bazie Lotniczej F-16 w Krzesinach i centrach zarządzania kryzysowego.
  • 5 dni szkoleń z zarządzania czasem, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywnego myślenia.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

MODUŁ I: Podstawy
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Technologie informacyjne
Zajęcia do wyboru (4x30 godz.)
Seminarium dyplomowe (do wyboru)
Język obcy (do wyboru)
MODUŁ II: Funkcjonowanie państwa
Podstawy wiedzy o polityce
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
Etyka życia publicznego
Historia ustroju państwa
Instytucje polityczne współczesnych państw
Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych
Najnowsza historia polityczna Polski
Administracja publiczna
Samorząd i polityka lokalna
Bezpieczeństwo publiczne
Instytucje polityczne RP
MODUŁ III: prawno-finansowy
Ekonomia
Finanse publiczne
Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
Prawo i postępowanie administracyjne
Podstawy nauki o organizacji
Prawo i instytucje Unii Europejskiej
Zamówienia publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
E-administracja
MODUŁ IV: Zarządzanie i gospodarka
Zarządzanie w sektorze publicznym
Organizacje sektora publicznego
Polityka gospodarcza
Międzynarodowe determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Polityka społeczna
Bussiness skills
MODUŁ V: Umiejętności interpresonalne
Team building
Warsztat efektywności osobistej i zarządzania potencjałem
Techniki kreatywnego myślenia
Zarządzanie sobą w czasie
Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
MODUŁ VI - KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie kadrami i finansami w administracji
Projekt design
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry w administracji publicznej
Metody rekrutacji i techniki selekcji pracowników
Rozwój pracowników i szkolenia
Planowanie i wykonywanie budżetu
Kontrola i audyt
Motywowanie personelu
Komornicze i administracyjne postępowanie egzekucyjne
Zarządzanie majątkiem publicznym
Ekonomia społeczna
Strategiczne planowanie rozwoju
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja publiczna
Projektowanie i organizowanie kampanii wyborczej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Partnerstwo publiczno-prywatne
Zarządzanie kryzysowe
Marketing terytorialny
Zarządzanie jakością i audyt w administracji publicznej
Savoir vivre w administracji publicznej
Techniki negocjacyjne
Ustrój samorządu specjalnego
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego
Ekonomia społeczna
Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej
System prawny UE
Prawo w zarządzaniu projektami UE
Programy i fundusze UE
Zarządzanie projektami strukturalnymi UE
Projekt design
Zarządzanie projektem infrastrukturalnym
Zarządzanie małym projektem
Zarządzanie projektem w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej
Zarządzanie polityką europejską w Polsce
Finanse w projektach UE
Kontrola i monitoring w projektach UE
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej
Prawo prasowe i dostęp do informacji publicznej
Zarządzania informacją i media relations w przestrzeni publicznej
Komunikacja i negocjacje w instytucji publicznej
Marketing w instytucjach publicznych
Public relations w otoczeniu społecznym
Media społecznościowe w sektorze publicznym
Kreowanie wizerunku
Warsztat rzecznika prasowego
Komunikacja wizualna
PR kryzysowy
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Retoryka i erystyka

Kończąc studia na kierunku Zarządzanie Państwem będziesz mógł rozpocząć pracę w instytucjach publicznych, ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach Wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.

Zarządzanie Państwem to absolutnie nowy kierunek w Polsce, po raz pierwszy oferowany w takiej formule przez nasz Wydział. Studia na tym kierunku charakteryzują się możliwością zdobycia unikatowej wiedzy od najlepszych specjalistów w dziedzinie zarządzania sektorem publicznym. Nowością jest rozbudowany system zdobywania umiejętności praktycznych w instytucjach publicznych, dzięki którym już w trakcie studiów zdobędziesz doświadczenie zawodowe!

Administracja publiczna

Umiejętności z zakresu administracji to cenna zaleta, która pomoże Ci przy poszukiwaniu pracy w organizacjach rządowych i pozarządowych.  Wybierając tę specjalność poznasz szczegółowo ustrój samorządu terytorialnego czy reguły prawa pracy, zgłębisz też tajniki zamówień publicznych oraz zarządzania kryzysowego. Nie zabraknie również przedmiotów poświęconych strategicznemu planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, marketingowi lokalnemu czy wreszcie savoir vivre’owi w administracji publicznej oraz technikom negocjacyjnym. Ta specjalność da Ci możliwość zdobycia kompletnej wiedzy i szeregu cennych kompetencji niezbędnych do pracy na każdym szczeblu w instytucjach państwowych i samorządowych. Jeśli po studiach chcesz znaleźć pracę w administracji publicznej, która jest jednym z największych pracodawców w Polsce, powinieneś wybrać tę specjalność.

Zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej

Nieustanny rozwój Unii Europejskiej oraz  poszerzanie jej zakresu działalności to świetna okazja dla Ciebie by wykorzystać możliwości jakie stoją przed Tobą dzięki współpracy europejskiej. Do Polski ciągle płyną duże dotacje, bez których trudno dziś sobie wyobrazić dynamiczny rozwój naszego kraju. Na rynku pracy występuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie funduszy europejskich, świetnie zorientowanych w temacie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE. Dlatego tworzymy specjalnie dla Ciebie specjalność, która pozwoli Ci zdobyć pełną wiedzę prawną oraz pomoże w umiejętnym poruszaniu się po unijnej rzeczywistości. Kompleksowo przedstawimy też kwestie kontroli i monitoringu w projektach UE, a także duży nacisk kładziemy na Projekt Design. Jeśli po zakończeniu edukacji chciałbyś pracować przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, powinieneś wybrać tę specjalność.

Zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych NOWOŚĆ!

Studia na specjalności zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych gwarantują zdobycie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy, a nabyte umiejętności można wykorzystać nie tylko w sektorze publicznym, ale także w szeroko pojmowanym biznesie i otoczeniu społecznym. Dowiesz się czym jest dostęp do informacji publicznej, czy zarządzanie informacją w środowisku medialnym, poznać tajniki dobrej i skutecznej komunikacji, a także uzyskać szczegółową i kompletną wiedzę z zakresu skutecznych negocjacji. W planie zajęć przewidywane są warsztaty przygotowujące do pracy rzecznika prasowego czy specjalisty w zakresie public relations. Liczysz na ciekawą, ekscytującą i wymagającą pracę – wybierz ten profil!

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 5. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 6. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 7. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Grety Swałtek, tel. 61 829 6511, e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Celem prowadzenia studiów na kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit. podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych.