Zarządzanie państwem

Marzysz o karierze w instytucjach publicznych oraz o zajmowaniu stanowisk kierowniczych i menedżerskich w sektorze publicznym?

Jeśli tak – dołącz do nas i wybierz unikatowy kierunek Zarządzanie Państwem! Zyskasz wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych i społecznych. W trakcie trzech lat nauki poznasz wybrane elementy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu publicznym. Zdobędziesz także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii.

Zarządzanie Państwem to połączenie wiedzy i praktyki, dzięki któremu otrzymasz sprofilowane wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w szeroko rozumianym sektorze publicznym nowoczesnego państwa, a także instytucjach prywatnych współpracujących z tym sektorem.

Jedyne na UAM w Poznaniu studia dualne! Trzy dni spędzisz na uczelni, a pozostałe dwa na płatnym stażu.

Na studiach czekają na Ciebie:

  • Płatne staże w instytucjach publicznych, urzędach, firmach.
  • Praktyczna nauka latania dronami i możliwość zdobycia uprawnień operatora dronów.
  • Wizyty studyjne w Bazie Lotniczej F-16 w Krzesinach i centrach zarządzania kryzysowego.
  • 5 dni szkoleń z zarządzania czasem, sztuki autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywnego myślenia.

Zarządzanie Państwem to nowy kierunek w Polsce, po raz pierwszy oferowany w takiej formule przez nasz Wydział. Studia na tym kierunku charakteryzują się możliwością zdobycia unikatowej wiedzy od najlepszych specjalistów w dziedzinie zarządzania sektorem publicznym. Nowością jest rozbudowany system zdobywania umiejętności praktycznych w instytucjach publicznych, dzięki którym już w trakcie studiów zdobędziesz doświadczenie zawodowe!

Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę

Patrycja Nalepa, absolwentka Zarządzania państwem

Kariera

Kończąc studia na kierunku Zarządzanie Państwem będziesz mógł rozpocząć pracę w instytucjach publicznych, ministerstwach i urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.

Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Celem prowadzenia studiów na kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit. podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych.

Specjalności

Administracja publiczna

Ta specjalność da Ci możliwość zdobycia kompletnej wiedzy i szeregu cennych kompetencji niezbędnych do pracy na każdym szczeblu w instytucjach państwowych i samorządowych. Wybierając tę specjalność poznasz szczegółowo ustrój samorządu terytorialnego, reguły prawa pracy, zgłębisz też tajniki zamówień publicznych oraz zarządzania kryzysowego. Nie zabraknie również przedmiotów poświęconych strategicznemu planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, marketingowi lokalnemu czy wreszcie savoir vivre’owi w administracji publicznej oraz technikom negocjacyjnym. Jeśli po studiach chcesz znaleźć pracę w administracji publicznej, to właśnie znalazłeś coś dla siebie!

Zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej

Na rynku pracy występuje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie funduszy europejskich, świetnie zorientowanych w temacie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków UE. Dlatego tworzymy dla Ciebie specjalność, która pozwoli Ci zdobyć pełną wiedzę prawną oraz pomoże w umiejętnym poruszaniu się po unijnej rzeczywistości. Kompleksowo przedstawimy też kwestie kontroli i monitoringu w projektach UE, a także duży nacisk kładziemy na Projekt Design. To świetna specjalność jeśli po zakończeniu edukacji chciałbyś pracować przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych

Studia na specjalności zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych gwarantują Ci zdobycie szczegółowej i profesjonalnej wiedzy. Nabyte umiejętności wykorzystasz nie tylko w sektorze publicznym, ale także w szeroko pojmowanym biznesie i otoczeniu społecznym. Dowiesz się czym jest dostęp do informacji publicznej, czy zarządzanie informacją w środowisku medialnym, poznać tajniki dobrej i skutecznej komunikacji, a także uzyskać szczegółową i kompletną wiedzę z zakresu skutecznych negocjacji. W planie zajęć przewidywane są warsztaty przygotowujące do pracy rzecznika prasowego czy specjalisty w zakresie public relations. Liczysz na ciekawą, ekscytującą i wymagającą pracę? Zyskasz ją dzięki tej specjalności!

Sprawdź program studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź wyniki egzaminów maturalnych.

KROK 4. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 5. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 6. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Sposób przeliczania punktów dostępny tutaj.

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz podania na studia.
  2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona oryginałem.
  3. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

UWAGA Olimpijczycy! Aby zostać zakwalifikowanym na nasze studia jako laureat i finalista olimpiady należy złożyć oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy komitet organizacyjny.

Tryby studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511