Stosunki międzynarodowe (studia  w języku angielskim)

Stosunki międzynarodowe łączą teorie z praktyką, które pozwolą Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci być mobilnym oraz konkurencyjnym. Program studiów obejmuje ponad 800 godzin zajęć.

Kariera

Nasi studenci kończąc ten kierunek planują swoją przyszłą pracę w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych oraz w innych instytucjach publicznych. Szerokie spectrum tematyczne przygotuje Cię do pracy zarówno w instytucjach samorządowych jak i korporacjach międzynarodowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do podjęcia pracy na zmieniającym się rynku pracy. Przedstawimy Ci sposoby jak pozyskać fundusze europejskie i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Specialization: American Political Studies

Persisting US domination in a global economy, politics and international security, the ever-growing allure of the American lifestyle and popular culture creates a demand for getting familiarised with intricacies of internal and external, theoretical and practical aspects of the functioning of the United States of America. American Political Studies offers such knowledge, focusing on American society and politics, economy,  and law. Students choosing this specialisation will be introduced to the history of the constitutional basis of the American political system, the complexity of domestic and foreign policy and the characteristics of the US economy.

Prof. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu:

"Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferuje studentom szansę wzbogacenia doświadczenia i poszerzenia horyzontów intelektualnych, kulturalnych i osobistych. Studenci stosunków międzynarodowych uczestniczą w stymulujących zajęciach, współpracując z koleżankami i kolegami, biorą udział w zajmujących dyskusjach i uczą się od doświadczonych pracowników naukowych. Zarówno studenci jak i naukowcy wnoszą do zajęć własne doświadczenie, stwarzając środowisko, w którym studenci nieustannie zderzają wielkie idee z doświadczeniem praktycznym. Co więcej, studenci i pracownicy naukowi cały regularnie biorą udział w życiu społeczności lokalnej poprzez kształcenie i badania. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w wydarzeniach z gośćmi zajmującymi najwyższe pozycje w swojej dyscyplinie we wszystkich dziedzinach spraw zagranicznych."

Jak zostać studentem WNPiD?

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się jeśli jesteś absolwentem  studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe lub kierunku pokrewnym oraz dobrze znasz język angielski.  Jeśli jesteś absolwentem innego kierunku niż stosunki międzynarodowe lub politologia w okresie do końca studiów musisz zdać egzaminy z następujących modułów przedmiotów: Prawo międzynarodowe publiczne (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.); Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego (egz.); Międzynarodowe stosunki gospodarcze (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Przypisz opłaty do wybranego kierunku.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki System Internetowej Rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia.
  2. Poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. W przypadku aplikacji na inny kierunek studiów niż ukończony niezbędne jest dołączenie suplementu.
  4. 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm .
  5. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Rekrutacja ograniczona do  30 miejsc!

Koszt: 3000 zł/semestr.

Kontakt

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

Natalia Pastucha-Kalla

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

adres e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl
tel. 61 829 6510