Stosunki międzynarodowe

Kontynuacja nauki na studiach magisterskich to okazja do zdobycia nowej wiedzy i poznania nowych kultur na wyjątkowych specjalnościach. Poznaj reguły rządzące polityką i gospodarką na Bliskim Wschodzie lub Azji Wschodniej i Południowej. Na naszych studiach będziesz mógł rozpocząć naukę języka arabskiego, chińskiego, hebrajskiego lub perskiego. Ten kierunek to wiele możliwości, które możesz wykorzystać przez 2 lata studiów.

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny. Czas trwania: 2 lata (4 semestry). Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; studia niestacjonarne - 2000 zł/semestr; cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim - 3000 zł/semestr. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Opłaty dla cudzoziemców. Terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne.

Fotografia: Studencka Agencja Fotograficzna

WNPiD dało mi wiele nowych możliwości i przestrzeni do samorozwoju. Studiowanie na naszym wydziale to nie tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa połączona ze zdobywaniem nowych umiejętności.

Julia Orłowska, studentka Stosunków Międzynarodowych

Kariera

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem planują swoją przyszłą pracę w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych oraz w innych instytucjach publicznych. Szerokie spektrum tematyczne przygotuje Cię do pracy zarówno w instytucjach samorządowych jak i korporacjach międzynarodowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do podjęcia pracy na zmieniającym się rynku pracy. Przedstawimy Ci sposoby jak pozyskać fundusze europejskie i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Prof. Łukasz Donaj

Studia magisterskie na tym kierunku pogłębią wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stawiamy na pogłębianie umiejętności analitycznych, pracy zespołowej oraz kompetencji miękkich. Kształcimy ludzi odpowiedzialnych, z utrwaloną etyką i kulturą organizacji pracy. Inspirujemy to samodzielnego działania Dzięki temu, przygotujemy Cię do pracy w środowisku międzynarodowym, w roli eksperta czy analityka spraw międzynarodowych. Zdobędziesz nowe kompetencje lingwistyczne, do biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Czas na merytoryczne studia magisterskie.

Specjalności

Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się na 2 semestrze. Specjalność wybierana jest na 1 semestrze studiów. Warunkiem uruchomienia wybranej specjalności jest zapisanie się na nią minimum 25 chętnych.

Azja Wschodnia i Południowa

Region Azji Wschodniej i Południowej nabiera coraz większego znaczenia na arenie międzynarodowej, zarówno w sferze politycznej, kulturowej, jak i gospodarczej. Studiując na tej specjalności poznasz specyfikę życia społeczno-politycznego i gospodarczego w tym rejonie świata. Zrozumiesz specyfikę azjatyckich systemów politycznych, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a także religię i kulturę współczesnej Azji. Dzięki praktycznym umiejętnościom komunikacji, a także zajęciom z języka chińskiego staniesz się atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach, które utrzymują relacje biznesowe z tym regionem świata.

Bliski Wschód

Jesteśmy jedynym wydziałem w Polsce, który prowadzi taką specjalności. Ogromną zaletą tej specjalności są przede wszystkim szerokie kontakty naukowe w państwach Bliskiego Wschodu. Dysponujemy bardzo bogatym zbiorem najnowszej literatury dotyczącej Bliskiego Wschodu zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studia na tej specjalności to świetna okazja do poznania uwarunkowań funkcjonowania regionu Bliskiego Wschodu, spotkania  ciekawych ludzi, udziału w interesujących zajęciach, wydarzeniach z udziałem dyplomatów z państw regionu. Ogromną zaletą tej specjalności są zajęcia z języka arabskiego i hebrajskiego.

Dyplomacja i stosunki konsularne

O pracy w dyplomacji marzy wielu absolwentów studiów wyższych. Wybierając tę specjalność dowiesz się jak kształtować relacje między ludźmi z odmiennych kręgów kulturowych oraz przygotowywać korespondencję dyplomatyczną. Poznasz także zasady prawa dyplomatycznego oraz konsularnego. W praktyce poznasz reguły rządzące  protokołem dyplomatycznym, zrozumiesz zasady zachowania się podczas oficjalnych spotkań, przyjęć i nieformalnych kontaktów biznesowych. Dzięki uzyskanym umiejętnościom praktycznym będziesz w stanie samodzielnie przygotować oficjalną wizytę zagraniczną nawet w najdalsze zakątki świata. Kariera w świecie dyplomacji zaczyna się tutaj!

Gospodarka światowa i biznes międzynarodowy

Jeszcze nigdy w historii krajowe rynki nie były tak silnie ze sobą powiązane. Globalna gospodarka potrzebuje ekspertów rozumiejących mechanizmy działania korporacji transnarodowych i zdolnych przewidzieć skutki najdrobniejszych decyzji dla światowej ekonomii. Podczas zajęć praktycznych poznasz zasady funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i sporządzisz strategię wejścia na rynek zagraniczny. Zostań specjalistą w zakresie światowej gospodarki!

Współpraca europejska

Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej to świetna okazja do wykorzystania olbrzymich możliwości, w tym środków  finansowych, które należy umiejętnie ulokować. Wykorzystaj tę szansę i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Podczas zajęć dowiesz się jak pozyskać środki z funduszy europejskich, a także poznasz struktury i procedury obowiązujące w UE. Znajomość języków obcych w połączeniu z nowymi kompetencjami społecznymi sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla potencjalnego pracodawcy. Dowiedz się jak wykorzystać szansę, które daje Ci współpraca europejska!

Sprawdź przedmioty na kierunku Stosunki międzynarodowe

Pamiętaj, że rekrutacja na studia stacjonarne trwa do 20 września. W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się!

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż stosunki międzynarodowe lub politologia w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Prawo międzynarodowe publiczne (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.).Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511