Nowe media w komunikacji

Uruchamiamy nowe studia magisterskie na kierunku Nowe media w komunikacji. Ten praktyczny kierunek jest połączeniem nauk społecznych, nowych technologii i sztuki użytkowej. Twój program studiów oparty będzie na realizacji nowatorskich zadań, w ramach ćwiczeń i projektów wdrożeniowych. Dzięki temu zdobędziesz niezbędne umiejętności do pracy zespołowej, która gwarantuje osiąganie założonych celów. Nasz kierunek jest wynikiem współpracy z Wydziałem Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Po pierwszym roku zorganizujemy szkołę letnią, gdzie odbędziesz szereg szkoleń w zakresie team building i zarządzania projektem.

Zapisz się!

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny. Czas trwania: 2 lata (4 semestry). Koszty: studia stacjonarne - nieodpłatnie;  studia niestacjonarne - wysokość opłaty semestralnej wynosi: 2750 złOpłaty dla cudzoziemców. Terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne.
Fotografia: Studencka Agencja Fotograficzna

Kariera

Postępująca cyfryzacja współczesnych społeczeństw wymaga specjalistów w tej dziedzinie. Jako absolwent kierunku Nowe media w komunikacji zrozumiesz problematykę przemian cyfrowych, a także z powodzeniem wdrożysz je w różnych dziedzinach biznesu, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i administracji. Dzięki temu z powodzeniem znajdziesz pracę w sektorze: nowych technologii komunikacyjnych, związanych z wykorzystaniem mediów cyfrowych w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej firm oraz instytucji niekomercyjnych. Absolwenci będą przygotowani do pracy w każdym sektorze wykorzystującym w procesie komunikacji aplikacje sieciowe, multimedia, programy graficzne i media społecznościowe, zarządzając komunikacją w mediach „płatnych”, „własnych” i „pozyskanych”.

Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski

Kierunek Nowe media w komunikacji jest odpowiedzią WNPID na widoczny od kilku lat trend rosnącego zainteresowania kształceniem w zakresie nowoczesnych form komunikacji w internecie. To unikatowy, oparty głównie na ćwiczeniach i projektach wdrożeniowych kierunek studiów o profilu praktycznym.Łączymy nauki społeczne z nowymi technologiami i sztuką użytkową. Absolwenci kierunku będą w stanie zrozumieć i zainicjować przemiany cyfrowe i kształtować je w różnych dziedzinach biznesu, polityki, społeczeństwa obywatelskiego i administracji.

Specjalności

Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się na 2 semestrze. Specjalność wybierana jest na 1 semestrze studiów. Warunkiem uruchomienia wybranej specjalności jest zapisanie się na nią minimum 20 chętnych.

Fot. Adrian Wykrota

Komunikacja w mediach cyfrowych 

Każda instytucja komercyjna i niekomercyjna (firmy produkcyjne, handlowe i usługowe, urzędy administracji państwowej, rządowej i samorządowej, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne), potrzebuje specjalistów potrafiących prowadzić skuteczną komunikację przy wykorzystaniu mediów cyfrowych, w tym społecznościowych (prowadzić profile instytucji, reagować w sytuacjach kryzysowych, zarządzać komunikacją z klientami i otoczeniem). Ponadto kończąc specjalność Komunikacja w mediach cyfrowych, dzięki nabytej specjalistycznej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom i kompetencjom, będziesz umiał stworzyć grafiki i materiały video oraz je skutecznie zastosować w sieci.

Udostępniamy naszym studentom zaplecze dydaktyczne oraz  oprogramowania i wiele innych, które pozwalają realizować swoje zainteresowania, projekty i pasje. Praca na wysokiej jakości sprzęcie sprzyja zdobywaniu umiejętności praktycznych, które mogą okazać się przydatne w znalezieniu wymarzonej kariery lub realizowaniu swojego hobby. Mamy dla Was przygotowane nie tylko specjalnie wyposażone sale, ale także sprzęt, do którego macie dostęp i na którym możecie pracować, gdy tylko macie potrzebę.

Nowe technologie w inteligentnych organizacjach 

Nowe technologie zmieniają nasze życie prywatne i zawodowe. Internet daje ogromne możliwości rozwoju handlu, zmienia zasady skutecznej komunikacji marketingowej oraz wymaga od jego użytkowników stałego pogłębiania wiedzy i nabywania wciąż nowych kompetencji. Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci oraz pozyskiwania danych i rozpoznawania dezinformacji staje się koniecznością. Kończąc specjalność Nowe technologie w inteligentnych organizacjach poznasz zasady prowadzenia biznesu w internecie z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym dronów i wirtualnej rzeczywistości oraz posiądziesz umiejętności graficzne niezbędne w tym procesie.

Sprawdź przedmioty na kierunku Nowe media w komunikacji

Zaplecze dydaktyczne

STUDIO TELEWIZYJNE

W budynku naszego Wydziału znajduje się profesjonalne studio telewizyjne wraz z reżysernią. Studio to  powierzchnia 60m2 pozostająca do dyspozycji naszych studentów. Jest to nie tylko miejsce odbywania się zajęć z pracowni telewizyjnej, warsztatu dźwięku i obrazu czy wielu innych ścieżek tematycznych. Tam studenci realizujący swoje materiały, pracujący w wydziałowych redakcjach czy realizujący inne projekty mogą spędzić czas i wykorzystać wszystkie możliwości studia telewizyjnego, aby sprawiać, by ich materiały stawały się coraz lepsze.

STUDIO RADIOWE

Do dyspozycji studentów, którzy zainteresowani są tym, jak wygląda kariera w medium innym, niż telewizja, oddane jest także studio radiowe, przy którym znajduje się reżysernia. Podobnie, jak w przypadku studia telewizyjnego, tutaj również odbywają się zajęcia z pracowni i reklamy radiowej, warsztatu dźwięku i obrazu, warsztaty z dykcji i emisji głosu oraz specjalistyczne zajęcia z dźwięku. Studio pozostaje także stale pozostawione do użytku przez studentów działających w wydziałowych redakcjach, przygotowujących projekty na zajęcia oraz każdej osoby zainteresowanej działaniem w radiu.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE

Nasz Wydział daje swoim studentom możliwość samodzielnego rozwoju nie tylko poprzez studia radiowe i telewizyjne, ale także poprzez wyposażenie budynku w trzy pracownie komputerowe. Wszystkie posiadają komputery iMac firmy Apple i pracują w oparciu o system OS X. Oczywiście odbywają się w nich zajęcia różnego typu, pracownie jednak są cały czas dostępne i oddane do użytku dla studentów.

Każdy z komputerów posiada szereg programów, dzięki którym studenci mogą stale podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności z zakresu grafiki, obróbki zdjęć, dźwięku czy wideo.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Jeśli pracujecie nad projektem, który wymaga od Was opuszczenia budynku i udania się gdzieś wraz z potrzebnym sprzętem, WNPiD daje Wam taką możliwość. Po krótkiej instrukcji i kilku zasadach bezpiecznego użytkowania sprzętu nasi studenci mogą wypożyczyć potrzebny im sprzęt i wyruszyć poza wydziałowe mury, aby tam sprawdzić swoje umiejętności i realizować swoje cele.

Kadra

Twoje zajęcia prowadzić będą doświadczeni dydaktycy i praktycy. Zajęcia specjalistyczne realizować będą pracownicy Uniwersytetu Artystycznego, którzy na co dzień zajmują się kształceniem w zakresie sztuki użytkowej.

Prof. dr hab. Maciej Ćwiek - reżyser, grafik, animator, scenarzysta, producent filmowy. Absolwent Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w 1984 r. (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). W latach 1984–2001 realizator filmów w Telewizyjnym Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu. Od 1984 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Kierownik III Pracowni Animacji na Wydziale Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Prof. UAP dr hab. Katarzyna Dreszer - zajmuje się semiotyką wizualną, obrazem płynnym i zatrzymanym. Jej szczególne zainteresowania w obrębie semiotyki związane są z procesem „stawania się znaku”. Swoje fascynacje wiąże z budowaniem znaczeń form, procesów lub zjawisk dostrzeżonych po raz pierwszy lub dostrzeżonych inaczej, a więc nienazwanych i nierozpoznanych lub redefiniowanych, znaczeń odkrywanych i wyznaczanych przez sztukę. Wystawiła prace na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych i pięćdziesięciu wystawach zbiorowych.

Prof. dr hab. Jacek Adamczak - reżyser, grafik, animator, scenarzysta. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Realizator autorskich filmów animowanych współpracujący od 40 lat z TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu. Specjalizuje się w różnorodnych technikach animacji rysunkowej. Twórczość skierowana głównie do młodego odbiorcy. W dorobku artystycznym znajdują się między innymi realizacje z cyklu filmów do muzyki klasycznej jak „Eine kleine Nachtmusik”, ekranizacje bajek Leszka Kołakowskiego „Jak szukaliśmy Lailonii” i „O wielkim wstydzie” czy tytuły zawarte w antologii Baśni i bajek polskich.

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder – jest autorem licznych publikacji poświęconych polityce rynku pracy, w tym w szczególności zjawisku bezrobocia a także finansom publicznym. W pracy badawczej poza tematyką związaną z rynkiem pracy i finansami publicznymi koncentruje się na zagadnieniach związanych z polityką społeczną i ekonomiczną. Jest kierownikiem studiów podyplomowych: Komunikowanie międzykulturowe w biznesie oraz Dziennikarstwo ekonomiczne. Jest analitykiem i ekspertem w licznych projektach społeczno-gospodarczych.

prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski – w działalności naukowej specjalizuje się w badaniach komunikowania politycznego i polskich kampanii wyborczych, zjawiska mediatyzacji, konwergencji i polityzacji mediów, relacjami media – demokracja oraz rozwojem narzędzi public relations. Poza działalnością badawczą, zaangażowany w liczne projekty publiczne i społeczne. Od 2007 roku kieruje jako nadawca (i redaktor naczelny) lokalnym programem telewizyjnym „Ratajska Telewizja Kablowa”, a jako wydawca lokalnym miesięcznikiem „Gazeta Ratajska”. Jest przewodniczącym Rady Osiedla Żegrze – jednostki pomocniczej miasta Poznania. Współautor dwóch zrealizowanych projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - RoweLOVE Rataje i Sportowe Żegrze. Stały komentator bieżących wydarzeń politycznych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich.

dr Jakub Jakubowski – adiunkt na WNPID UAM, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jest twórcą i koordynatorem specjalności marketing online na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WNPiD UAM. Oprócz aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się też jako praktyk działań promocyjnych będąc współtwórcą platformy ProScholars.pl – projektu promocji dorobku naukowego w Internecie.

Igor Morski - grafik, ilustrator, scenograf. Pracował dla czołówki prasy polskiej: "Wprost", "Polityka", "Gazeta Wyborcza", "Duży Format", "Focus", "Charaktery", "Plyboy", oraz dla prasy zagranicznej głównie amerykańskiej, australijskiej także chińskiej. Prace były publikowane m in. w takich dziennikach jak "The Washingto Post", "The BostonGlobe", "Du Zhe" czy "Sydney Morning Herald". Ostatnio realizuje tematy  dla amerykańskiego "National Geographic", Jest autorem dziesiątek okładek książkowych i płytowych na całym świecie. Ukończył wydział AW i WP Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w 1985 r. Wykładał na UAP,  SOF.

Dawid Tobolski – specjalista w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów unijnych. Swoje doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich rozpoczął w 2007 roku. Na początku kariery pracował jako specjalista ds. programów europejskich, gdzie zajmował się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Był członkiem zespołu, który pozyskał ponad 377.000.000 zł dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na działania mające na celu podwyższanie jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego oraz na programy rozwojowe uczelni. Obecnie kieruje na UAM dwoma największymi projakościowymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Uniwersytet Jutra" oraz „Uniwersytet Jutra II. Wpisany na listę kandydatów na ekspertów do oceny projektów przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Szymon Łątkowski - praktyk w dziedzinie wystąpień publicznych. Koncentruje się na łączeniu konkretnych technik i narzędzi z kwestią odpowiedniego podejścia mentalnego w autoprezentacjach, prezentacjach biznesowych, czy prezentacjach idei zarówno w pracy z małymi grupami, jak i przed dużym audytorium. Doświadczenie biznesowe zbierał w dziale wsparcia sprzedaży korporacji Eurocash wdrażając projekty w zakresie poprawy efektywności pracy oraz technik autoprezentacji. Był prezenterem w poznańskim radiu Afera, gdzie prowadził poranne i popołudniowe audycje oraz autorski program satyryczny. Uznawany za czołowego solistę młodego pokolenia jest laureatem największych polskich festiwali kabaretowych oraz uczestnikiem najpopularniejszych telewizyjnych programów satyrycznych.

Rafał Giedrojć - absolwent kierunku Publicystyka Ekonomiczna i Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie kieruje zespołem ds. obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu PR-u i marketingu w sieci. Współpracował przy kilkunastu kampaniach wyborczych na poziomie samorządu i kraju. Prywatnie pasjonuje się motoryzacją co objawia się zamiłowaniem do autodetailingu.

Cezary Tyliński - projektant graficzny, koordynator procesów kreatywnych. Od 2016 r. odpowiedzialny za identyfikację i komunikację wizualną miasta Poznania oraz System Informacji Miejskiej. Prowadzi Studio Kreatywne w Urzędzie Miasta Poznania, w którym nie tylko powstają materiały graficzne, ale też rozwijane są pomysły wzmacniające markę Poznań.

Marcin Myszka - twórca internetowy, youtuber, podcaster. Od 2015 roku prowadzi kanał na YouTube o tematyce kryminalnej, który subskrybuje blisko 500 000 osób. Autor Kryminatorium, czyli najpopularniejszego podcastu w 2020 roku w Polsce. Materiały, które opublikował, odnotowały łącznie ponad sto milionów wyświetleń.

mgr Weronika Dopierała - absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w naukach o komunikacji społecznej i mediach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2018 do 2020 roku specjalistka ds. promocji oraz obsługi mediów społecznościowych w Gabinecie Prezydenta Urzędu Miasta Poznania (Oddział Promocji oraz Biuro Prasowe), członkini redakcji czasopisma naukowego Com.press oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów). Ciekawią mnie ludzie i sposób, w jaki się komunikują, w szczególności używając nowych technologii.

mgr Beata Użarowska - doktorantka w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność nowe media. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz redakcji czasopisma naukowego Com.press. W latach 2013-2021 aktywnie działała w studenckiej redakcji programu telewizyjnego Kurier Akademicki, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępczyni redaktorki naczelnej, wydawczyni, reporterki oraz prowadzącej. Od 2016 roku zaangażowana w działalność Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, w ramach którego tworzy notacje historyczne, dokumenty, reportaże oraz inne formy filmowe.

Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.
Elementy postępowania kwalifikacyjnegoWymagane
minimum
Maks.
punktów
Waga
elementu
Maks.
wynik
1) rozmowa kwalifikacyjna1020120
Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym20

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub kierunku pokrewnym z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Dodatkowo kandydaci muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną (w trybie online na początku września) z zakresu wiedzy o współczesnych mediach i nowych technologiach oraz ich praktycznym zastosowaniu w komunikacji społecznej. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy wyłącznie kandydatów na studia stacjonarne. Wykaz zagadnień znajdziesz tutaj.

  • Rekrutacja: od 1 czerwca do 3 września
  • Składanie dokumentów w SIR: od 21 sierpnia do 5 września
  • Egzamin: 7 września
  • Ogłoszenie wyników: 8 września

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511

Dokumenty

Studenci kierunku NOWE MEDIA W KOMUNIKACJI będą zobowiązani do wypełnienia i przekazana (w październiku) następujących dokumentów:
Oświadczenie o przetwarzaniu danychObowiązującyBiuro Obsługi Studentów
PDF
Pobierz PDF Oświadczenie o przetwarzaniu danych (663.9 KB)
Deklaracja uczestnictwaObowiązującyBiuro Obsługi Studentów
DOCX
Pobierz DOCX Deklaracja uczestnictwa (76.5 KB)