Studia na WNPiD to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale również spotkania ze studentami z całego świata oraz udział w badaniach i projektach międzynarodowych.

Marcelina Kulmaga, studentka Politologii

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Kontakt: mgr Małgorzata Piszczelak-Napierkowska, tel. 61 829 6625;
malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku politologia to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauk politycznych dzięki ciekawym i praktycznym specjalnościom. Są one dedykowane nie tylko absolwentom Politologii pierwszego stopnia, ale również tym, którzy ukończyli pokrewne kierunki, m.in. stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy zarządzanie państwem.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Metodologia badań politologicznych
Nowe ruchy społeczne
Teoria polityki
Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Socjologia polityki
Filozofia i etyka polityki
Prawo europejskie
Historia instytucji politycznych
Psychologia polityki
Komunikowanie polityczne
Decydowanie polityczne
Seminarium magisterskie
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i promocja
Podstawy marketingu
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Podstawy reklamy
Public relations
Socjotechnika
Wizualizacja
Tekst reklamowy
Reklama telewizyjna
Reklama radiowa
Reklama prasowa
Reklama internetowa
Promocja
Kampanie reklamowe
Fotografia reklamowa
Grafika reklamowa
Budowanie marki
Badania marketingowe
Prawo reklamy
Psychologia reklamy
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja samorządowa
Prawo i postępowanie administracyjne
Zamówienia publiczne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Marketing i reklama
Ustrój samorządu terytorialnego
Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Społeczne podstawy kształtowania środowiska człowieka
Negocjacje
Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego
Finanse państwa i samorządu
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: marketing polityczny i doradztwo w polityce
Analiza rynku politycznego
Techniki reklamy
Prawo a marketing polityczny
Pracownia badań społecznych
Nowe media w służbie polityki
Public Relations
Socjotechniki wyborcze
Badania marketingowe na rynku politycznym
SPSS
Projektowanie kampanii wyborczych
Asystentura polityczna
Warsztaty telewizyjne i radiowe
Zarządzanie organizacją polityczną
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: administracja europejska
Prawo i postępowanie administracyjne
System instytucjonalny Unii Europejskiej
System prawny i dokumentacja urzędowa UE
Programy i fundusze UE
Europejska polityka społeczna
Europejski system ochrony praw człowieka
Wspólna polityka rolna
Jednolity Rynek Wewnętrzny i wspólna polityka handlowa
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne UE
Samorząd terytorialny i regionalizm w Europie
Integracja Polski z UE
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
Zarządzanie projektami UE
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie zasobami ludzkimi
Międzykulturowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Metody rekrutacji i techniki selekcji pracowników
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Planowanie zatrudnienia
Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów  w zespole
Techniki twórczego myślenia
Doradztwo personalne
Rozwój pracowników i szkolenia
Efektywne motywowanie personelu
Sztuka (auto)prezentacji i wystąpień publicznych
Zarządzanie stresem
Zarządzanie zespołem
Wartościowanie pracy i systemy wynagrodzeń
Komunikacja interpersonalna
Restrukturyzacja zatrudniania

Nasze studia świetnie przygotują Cię do pracy w ośrodkach badań społecznych i rynku, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, zespołach reagowania kryzysowego oraz działach marketingowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do wejścia na dynamiczny rynek pracy.

Administracja europejska

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Pojawiły się również olbrzymie środki finansowe, które musimy dobrze wykorzystać. Nie zmarnuj tej szansy i zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Znajomość struktur i procedur obowiązujących w UE zdobyta w trakcie studiów oraz umiejętność posługiwania się językami obcymi sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla europejskiego pracodawcy.

Administracja samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego są zwykle znaczącymi pracodawcami w regionie. Podczas studiowania na tej specjalności zdobędziesz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. Praktyczne umiejętności poparte wiedzą spowodują, że staniesz się bezkonkurencyjny na każdej rozmowie kwalifikacyjnej.

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

W każdej aktywności potrzebni są profesjonalnie przygotowani specjaliści. Nie inaczej jest w polityce. Jeżeli myślisz o karierze konsultanta politycznego, chcesz aktywne działać i realizować się w świecie polityki, marketingu i doradztwa politycznego to specjalność kierowana właśnie do Ciebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego. Nie tylko uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego, ale dowiesz się również jakie są techniki reklamy, jak skutecznie stosować socjotechniki wyborcze, czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

Reklama i promocja

„Reklama dźwignią handlu”. Aby jednak była skuteczna, potrzebna jest zarówno szeroka wiedza, jak i praktyka. U nas poznasz tajniki reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej. Dowiesz się także jak konstruować artykuły reklamowe oraz jak profesjonalnie przygotować i przeprowadzić kampanię reklamową.

Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka w Polsce i na świecie powoduje, że współczesny rynek pracy poszukuje absolwentów uczelni o wysokich kwalifikacjach. Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy nie tylko kompetencji miękkich, ale przede wszystkim twardych – zawodowych. Studia na specjalności zarządzanie społeczno-ekonomiczne gwarantują uzyskanie profesjonalnej i niezbędnej wiedzy. Nabyte umiejętności można wykorzystać szczególnie w szeroko rozumianym biznesie i otoczeniu społecznym. Na tej specjalności poznasz metody zarządzania finansami zarówno w sektorze publicznym, jak i gospodarczym, nauczysz się innowacyjnych technik zarządzania marketingowego. W planie zajęć przewidziano nowatorskie zajęcia warsztatowe, a także biznesowe

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Jeśli nie boisz się wziąć odpowiedzialności za działania innych osób, to jest to specjalność dla Ciebie. To właśnie tutaj dowiesz się jak zarządzać personelem, efektywnie motywować pracowników, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także diagnozować i rozwiązywać konflikty w grupie. Uzyskasz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze managera, kierownika zespołu projektowego czy osoby odpowiadającej za rozwój kadr w firmie.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż politologia oraz stosunki międzynarodowe w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Współczesne systemy polityczne (egz.); System polityczny RP (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do mgr Małgorzaty Piszczelak-Napierkowskiej, tel. 61 829 6625, malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl (poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu to najlepiej prowadzony tego typu kierunek na polskich uczelniach. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty. Studia politologiczne otwierają oczy na współczesny świat w każdym z jego wymiarów: politycznym, ekonomicznym i społecznym, kładą solidny fundament dla specjalizacji w każdej z tych dziedzin. Poznaj Polskę, Europę i świat dzięki poznańskiej politologii!