Politologia

Studia magisterskie na kierunku politologia to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauk politycznych dzięki ciekawym i praktycznym specjalnościom. Są one dedykowane nie tylko absolwentom politologii, ale również tym, którzy ukończyli pokrewne kierunki, m.in. stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy zarządzanie państwem.

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny. Czas trwania: 2 lata (4 semestry). Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 2000 zł/semestr; cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim - 3000 zł/semestr. Opłaty dla cudzoziemców. Terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne.

Fotografia: Studencka Agencja Fotograficzna

5 lat studiowania na WNPiD dało mi szeroki horyzont i spojrzenie na przyszłość. Miałem możliwość łączyć teorię wygłaszaną przez wybitnych naukowców z praktyką, poprzez spotkania z samorządowcami, politykami.

Jan Przybylski, student Politologii

Kariera

Nasze studia świetnie przygotują Cię do pracy w ośrodkach badań społecznych i rynku, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, zespołach reagowania kryzysowego oraz działach marketingowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do wejścia na dynamiczny rynek pracy.

Specjalności

Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się na 2 semestrze. Specjalność wybierana jest na 1 semestrze studiów. Warunkiem uruchomienia wybranej specjalności jest zapisanie się na nią minimum 25 chętnych.

Administracja samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego są znaczącymi pracodawcami w regionie. Podczas studiowania na tej specjalności zdobędziesz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. Kariera na szczeblu samorządowym to świetna okazja do realizacji wielowymiarowych projektów na rzecz lokalnej wspólnoty i budowania silnych „małych ojczyzn”. Doświadczeni wykładowcy przekażą Ci wiedzę, która pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę samorządu terytorialnego. Twórz prężne struktury samorządowe w swoim otoczeniu!

Inteligentne zarządzanie organizacją

Specjalność ta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie formułowane na rynku pracy przez pracodawców. Uzupełnia pożądane kompetencje miękkie o szereg kompetencji analitycznych i cyfrowych, które należą do najbardziej obecnie deficytowych w gospodarce. Jeśli jesteś zainteresowany/na pracą w organizacjach biznesowych i administracji to znalazłeś/aś specjalność dedykowaną właśnie Tobie. Zajęcia opierać się będą na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, aktualnej i praktycznej wiedzy o mediach cyfrowych, innowacjach z zakresu analityki społeczno-politycznej. Prowadzone przedmioty pozwolą na rozwijanie kompetencji z zakresu nowych mediów, IT i cyberbezpieczeństwa.

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Interesuje Cię jak powstają kampanie polityczne? Zastanawiasz się jak wygląda praca sztabu wyborczego? A może chcesz zostać specjalistą z zakresu marketingu politycznego? Twierdząca odpowiedź, na chociaż jedno z tych pytań świadczy o tym, że trafiłeś na specjalność w sam raz dla siebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego. Poznasz techniki reklamy, dowiesz się jak skutecznie stosować elementy socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejawiasz zdolności przywódcze? Postrzegasz siebie jako lidera? Potrafisz zarządzać zespołem? Jeśli tak, to jest to specjalność dla Ciebie. To właśnie tutaj dowiesz się jak efektywnie zarządzać personelem, i motywować swoich pracowników. Nauczysz się jak radzić sobie ze stresem, a także diagnozować i rozwiązywać konflikty w grupie. Uzyskasz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze managera, kierownika zespołu projektowego czy osoby odpowiadającej za rozwój kadr w firmie. Stań się cenionym na rynku liderem zespołu!

Sprawdź przedmioty na kierunku Politologia

Pamiętaj, że rekrutacja na studia stacjonarne trwa do 20 września. W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż politologia oraz stosunki międzynarodowe w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Współczesne systemy polityczne (egz.); System polityczny RP (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Kontakt

pracownik sekretariatu

Krystyna Tyczewska

Pracownik sekretariatu

e-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511