Politologia

Studia magisterskie na kierunku politologia to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauk politycznych dzięki ciekawym i praktycznym specjalnościom. Są one dedykowane nie tylko absolwentom politologii, ale również tym, którzy ukończyli pokrewne kierunki, m.in. stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikację społeczną czy zarządzanie państwem.

Studia na WNPiD to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale również spotkania ze studentami z całego świata oraz udział w badaniach i projektach międzynarodowych.

Marcelina Kulmaga, absolwentka Politologii

Kariera

Nasze studia świetnie przygotują Cię do pracy w ośrodkach badań społecznych i rynku, firmach doradztwa personalnego, instytucjach kulturalnych, firmach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, zespołach reagowania kryzysowego oraz działach marketingowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do wejścia na dynamiczny rynek pracy.

Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu to najlepiej prowadzony tego typu kierunek na polskich uczelniach. Potwierdzają to liczne rankingi i certyfikaty. Studia politologiczne otwierają oczy na współczesny świat w każdym z jego wymiarów: politycznym, ekonomicznym i społecznym, kładą solidny fundament dla specjalizacji w każdej z tych dziedzin. Poznaj Polskę, Europę i świat dzięki poznańskiej politologii!

Specjalności

Administracja europejska

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej otworzyły się nowe możliwości i perspektywy rozwoju. Pojawiły się również olbrzymie środki finansowe, które możemy dobrze wykorzystać. Nie zmarnuj tej szansy! Zdobądź wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku pracy. Znajomość struktur i procedur obowiązujących w UE zdobyta w trakcie studiów sprawi, że staniesz się atrakcyjny dla europejskiego pracodawcy.

Administracja samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego są znaczącymi pracodawcami w regionie. Podczas studiowania na tej specjalności zdobędziesz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej. Kariera na szczeblu samorządowym to świetna okazja do realizacji wielowymiarowych projektów na rzecz lokalnej wspólnoty i budowania silnych „małych ojczyzn”. Doświadczeni wykładowcy przekażą Ci wiedzę, która pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę samorządu terytorialnego. Twórz prężne struktury samorządowe w swoim otoczeniu!

Inteligentne zarządzanie organizacją NOWOŚĆ!

Specjalność ta stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie formułowane na rynku pracy przez pracodawców. Uzupełnia pożądane kompetencje miękkie o szereg kompetencji analitycznych i cyfrowych, które należą do najbardziej obecnie deficytowych w gospodarce.Jeśli jesteś zainteresowany/mana pracą w organizacjach biznesowych i administracji to znalazłeś/aś specjalność dedykowaną właśnie Tobie. Zajęcia opierać się będą na wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, aktualnej i praktycznej wiedzy o mediach cyfrowych, innowacjach z zakresu analityki społeczno-politycznej. Prowadzone przedmioty pozwolą na rozwijanie kompetencji z zakresu nowych mediów, IT i cyberbezpieczeństwa. Innowacyjne funkcjonowanie organizacji zawierać będzie także przedmioty kończące się certyfikatami, w tym w szczególności w obszarze rozwiązywania sporów poprzez arbitraż i mediacje.

Marketing polityczny i doradztwo w polityce

Interesuje Cię jak powstają kampanie polityczne? Zastanawiasz się jak wygląda praca sztabu wyborczego? A może chcesz zostać specjalistą z zakresu marketingu politycznego? Twierdząca odpowiedź, na chociaż jedno z tych pytań świadczy o tym, że trafiłeś na specjalność w sam raz dla siebie. Otrzymasz kompletne przygotowanie do roli doradcy politycznego, uzyskasz wiedzę z zakresu analizy rynku politycznego. Poznasz techniki reklamy, dowiesz się jak skutecznie stosować elementy socjotechniki czy projektować kampanie wyborcze. W ramach specjalności dowiesz się jak funkcjonują pracownie badań opinii społecznej oraz jak sprawnie i efektywnie prowadzić badania marketingowe.

Reklama i promocja

Skuteczna reklama, która jest dźwignią handlu wymaga sprawdzonej wiedzy i profesjonalnego przygotowania praktycznego. Z nami poznasz tajniki reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej. Dowiesz się także jak konstruować artykuły reklamowe oraz jak profesjonalnie przygotować i przeprowadzić kampanię reklamową.

Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka w Polsce i na świecie powoduje, że współczesny rynek pracy poszukuje absolwentów uczelni o wysokich kwalifikacjach. Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy nie tylko kompetencji miękkich, ale przede wszystkim twardych – zawodowych. Gwarantujemy Ci uzyskanie profesjonalnej i niezbędnej wiedzy, którą w szeroko rozumianym biznesie i otoczeniu społecznym. Na tej specjalności poznasz metody zarządzania finansami zarówno w sektorze publicznym, jak i gospodarczym, nauczysz się innowacyjnych technik zarządzania marketingowego. W planie zajęć przewidziano nowatorskie zajęcia warsztatowe, a także biznesowe. Zostań ekspertem w dziedzinie zarządzania organizacjami społeczno-ekonomicznymi!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przejawiasz zdolności przywódcze? Postrzegasz siebie jako lidera? Potrafisz zarządzać zespołem? Jeśli tak, to jest to specjalność dla Ciebie. To właśnie tutaj dowiesz się jak efektywnie zarządzać personelem, i motywować swoich pracowników. Nauczysz się jak radzić sobie ze stresem, a także diagnozować i rozwiązywać konflikty w grupie. Uzyskasz niezbędne umiejętności do podjęcia pracy w charakterze managera, kierownika zespołu projektowego czy osoby odpowiadającej za rozwój kadr w firmie. Stań się cenionym na rynku liderem zespołu!

Sprawdź program studiów

Zapisz się!

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż politologia oraz stosunki międzynarodowe w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Współczesne systemy polityczne (egz.); System polityczny RP (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,500 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Kontakt

pracownik sekretariatu

Małgorzata Piszczelak-Napierkowska

Pracownik sekretariatu

e-mail: malgorzata.piszczelak@amu.edu.pl

tel. 61 829 6625