Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM to miejsce, w którym każdy może rozwinąć swoje umiejętności. Od pracy w jednym z licznych mediów studenckich, przez organizację różnego rodzaju wydarzeń, do realizacji filmowej i telewizyjnej.

Weronika Dopierała, studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszt:

  • nieodpłatne – studia stacjonarne;
  • 1,900 zł/semestr – studia niestacjonarne;
  • 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim

(zobacz terminy wnoszenia opłat).

Studia prowadzone są w języku polskim.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Planowe terminy zjazdów dla studentów niestacjonarnych

Kontakt: mgr Krystyna Tyczewska, tel. 61 829 6517,
adres e-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl.

Zapisz się!

Kontynuacja studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to świetna okazja do pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarstwa i szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Jeśli jesteś absolwentem kierunków pokrewnych, jak komunikacja społeczna czy nauki polityczne  studia na tym kierunku otworzą przed Tobą nowe horyzonty.

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Język obcy (do wyboru)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Soft skills
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
Psychologia społeczna
Zajęcia do wyboru (dwa przedmioty)
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
Teoria komunikowania masowego
Stosunki międzynarodowe
Metody badań medioznawczych
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Opinia publiczna
Prawo autorskie
Pragmatyka językowa
Analiza dyskursu medialnego
Media lokalne i środowiskowe
Ekonomika mediów
Seminarium magisterskie (do wyboru)
Praktyka zawodowa (3 miesiące, 13 tygodni, 65 dni lub 520 godz.)
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i promocja
Marketing
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Podstawy reklamy
Psychologia reklamy
Promocja
Badania marketingowe
Grafika reklamowa
Reklama w Internecie
Public Relations
Prawo reklamy
Negocjacje
Budowanie marki
Kampanie reklamowe
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo
Pracownia prasowa
Pracownia radiowa
Pracownia telewizyjna
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Dziennikarstwo internetowe
Marketing i reklama
Techniki nowych mediów
Trening interpersonalny
Fotografia prasowa
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: nowe media
Rysunek
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Dźwięk
Montaż
Kreatywne myślenie
Grafika
Fotografia
Programowanie
DTP
Film
Animacja
Web design
Projekty internetowe
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: zarządzanie komunikacją w biznesie
Analizy i badania w komunikacji marketingowej
Komunikacja poprzez nowe media
Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w firmie
Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
Kreatywność w biznesie
Komunikacja interpersonalna
Odpowiedzialność społeczna biznesu
Portale społecznościowe w komunikacji
Programowanie neurolingwistyczne
Marketing i reklama
Zintegrowana komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa
Zarządzanie projektem
Brand planning
Media relations
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie
Warsztat radiowego dziennikarza sportowego
Warsztat telewizyjnego dziennikarza sportowego
Warsztat prasowego dziennikarza sportowego
Warsztat internetowego dziennikarza sportowego
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Montaż materiałów sportowych
Historia sportu
Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Piłka nożna
Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Piłka siatkowa
Techniki pracy sprawozdawcy sportowego. Żużel
Public relations i media relations w sporcie
Management w klubie sportowym
Dietetyka i doping w sporcie
Organizacja, promocja i zarządzanie imprezami sportowymi
Sport jako instrument polityki
Marketing sportowy
Zagraniczna prasa sportowa
Psychologia sportu w praktyce

Uczęszczanie na zajęcia w ramach nowych specjalności pozwoli Ci poszerzyć swoje kompetencje, które z pewnością doceni Twój przyszły pracodawca. Zajęcia z grafiki komputerowej i składu tekstu to tylko wybrane z wielu przedmiotów, które z powodzeniem pozwolą Ci znaleźć pracę w każdej dziedzinie. Ukończenie naszych studiów pozwoli Ci bez większych trudności rozpocząć karierę dziennikarza telewizyjnego i radiowego, specjalisty ds. public relations, pracownika działów reklamy i promocji oraz rzecznika prasowego. Praktyczna wiedza pozwoli Ci otworzyć w przyszłości własną firmę medialną lub świadcząca usługi w zakresie promocji i reklamy. Wielu naszych absolwentów znajduje pracę w lokalnych, a także ogólnopolskich mediach.

Dziennikarstwo

Wybierając tę specjalność poznasz tajniki dziennikarstwa. Staniesz przed kamerą lub weźmiesz ją do ręki i zrealizujesz własny wywiad lub materiał reporterski . Będziesz miał również okazję poprowadzić własny program radiowy. Rozwiniesz swój warsztat pisarski oraz poznasz zasady funkcjonowania współczesnego dziennikarstwa. Dowiesz się jak powstaje NEWS, ale także jak wygląda praca w redakcji. Pozwoli Ci to, po zakończeniu studiów wejść bez obaw w świat dziennikarstwa.

Dziennikarstwo sportowe i zarządzanie w sporcie

Dziennikarstwo sportowe to nie studiowanie – to hobby w czystej postaci. Podczas 2 lat studiowania spotkasz się z najwybitniejszymi polskimi dziennikarzami sportowymi, pogłębisz swoją wiedzę z zakresu historii sportu. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znanych komentatorów i sprawozdawców sportowych. Specjalistyczne zajęcia ze sportowego marketingu, managementu, public relations przeprowadzą dla Ciebie menadżerowie pracujący dla największych polskich klubów sportowych. Nauczysz się obsługiwać konferencje prasowe i wydarzenia sportowe. Weźmiesz udział w profesjonalnych warsztatach współorganizowanych przez Canal+.

Nowe Media (studia stacjonarne!)

Wybierając specjalność Nowe Media, zrozumiesz specyfikę nowoczesnych technologii oraz nauczysz się sprawnie wykorzystywać je  w życiu prywatnym i pracy zawodowej. Zajęcia z rysunku, grafiki, animacji, dźwięku, obrazu, filmu, programowania, czy montażu pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności poruszania się w środowisku produkcyjnym. Realizując projekty w ramach zajęć zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w mediach integrujących Internet i prasę, telewizję i radio, a także w mediach społecznościowych.

Reklama i promocja

Skuteczna reklama i promocja wymaga zarówno szerokiej wiedzy, jak i wielu umiejętności. Wybierając tę specjalność zdobędziesz jedno i drugie. Tutaj poznasz tajniki reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej. Dowiesz się także jak konstruować tekst reklamowy oraz jak profesjonalnie przygotować i przeprowadzić kampanię reklamową. Dzięki zajęciom z grafiki i fotografii reklamowej będziesz w stanie przygotować materiały promocyjne. Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu budowania marki danego produktu, które są poszukiwane przez pracodawców z branży.

Zarządzanie i komunikowanie w biznesie

Każdego roku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie komunikacji w biznesie. Poszukiwane są osoby potrafiące skutecznie przetwarzać informacje i dbać o ich prawidłowy przepływ. U nas poznasz mechanizmy zarządzania komunikacją. Na zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z branży zrozumiesz, na czym polega komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej. Po zakończeniu studiów umiejętność korzystania z nowoczesnych technik i środków komunikacji będzie Twoim wielkim atutem, o którym warto wspomnieć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: Wstęp do nauki o komunikowaniu; Gatunki dziennikarskie; Prawo mediów. Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 44, parter) do  mgr Krystyny Tyczewskiej, tel. 61 829 6517, adres e-mail: krystyna.tyczewska@amu.edu.pl. (poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań).

Dr Dominika Narożna

Czy lubisz życie pełne wyzwań, pasji i adrenaliny? Czy chcesz mieć ciekawy zawód, który pozwoli Ci wiedzieć oraz zrozumieć więcej niż inni? To wszystko mogą dać Ci studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.Dzięki nim jestem dziennikarzem, producentem i wykładowcą. Mam też doświadczenie jako rzecznik prasowy. Tobie również te studia pozwolą spełnić swoje marzenia, gdziekolwiek będziesz… Spotkajmy się na UAM!