Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kontynuując studia na jednej z unikatowych specjalności dołączysz do grona pożądanych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wybierając nasze studia masz pewność, że zajęcia prowadzić będą doświadczeni dydaktycy i praktycy, którzy zadbają o Twoje przygotowanie do bycia konkurencyjnym pracownikiem, gotowym zajmować najwyższe stanowiska w służbach wojskowych, wywiadowczych, celnych jak i rządowych.

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny. Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry). Koszty: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 2500 zł/semestr; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim. Opłaty dla cudzoziemców. Terminy wnoszenia opłat za studia niestacjonarne.

Fotografia: Studencka Agencja Fotograficzna

W poszukiwaniu dla siebie dobrej uczelni i kierunku studiów bardzo ważne jest kierować się nie tylko ofertą czy poziomem kształcenia, ale również możliwością spełniania się pozaakademicko. Studiowanie na WNPiD daje szansę rozwijania się zarówno w obszarze naukowym, jak i hobbistycznym.

Hanna Wiśniewska, studentka Bezpieczeństwa Narodowego

Kariera

Studia II stopnia dzięki poszerzonej ofercie specjalności i nowym przedmiotom uczynią z Ciebie eksperta w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego siłach zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, agencjach wojskowych i wywiadowczych.

Prof. Sebastian Wojciechowski

Bezpieczeństwo we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym i wartościowym „towarem”. Dlatego oferujemy Państwu studia, w ramach których pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.Wynika ono ze współpracy z różnymi organizacji czy instytucjami, Przekazywane treści dotyczą zarówno bezpieczeństwa ‘’twardego’’ związanego z użyciem siły militarnej, jak i bezpieczeństwa miękkiego obejmującego na przykład kwestie: społeczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, surowcowe i inne.

Specjalności

Kształcenie w ramach specjalności rozpoczyna się na 2 semestrze. Specjalność wybierana jest na 1 semestrze studiów. Warunkiem uruchomienia wybranej specjalności jest zapisanie się na nią minimum 25 chętnych.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Jeśli po zakończeniu studiów na tej specjalności wstąpisz do policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będziesz mógł odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe. Zapoznasz się ze specyfiką działalności, organizacją i strukturą polskiej policji. Ogromnym atutem jest kadra wykładowców składająca się ze specjalistów-praktyków, z których większość to czynni zawodowo funkcjonariusze policji. Program specjalności policyjnej jest częściowo zbieżny z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do pracy nie tylko w policji, ale i w służbach zabezpieczających, siłach zbrojnych oraz służbach specjalnych i instytucjach ochrony władzy państwowej.

Bezpieczeństwo miejskie 

Po ukończeniu specjalności bezpieczeństwo miejskie  możesz pracować w urzędach administracji samorządowej, rządowej, administracji jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży. Oferty pracy znajdziesz również w organizacjach pozarządowych w instytucjach na stanowiskach związanych z działalnością edukacyjną np. jako koordynator projektów i  programów profilaktycznych i prewencyjnych.

Koncepcja specjalności koncentruje się na przygotowaniu Cię do pracy na stanowiskach pracy związanych m. in. z: identyfikacją ryzyka zagrożeń nadzwyczajnych, planowaniem strategicznym na poziomie lokalnym, projektowaniem i realizacją lokalnej polityki bezpieczeństwa, reagowania kryzysowego na wszystkich jego etapach, planowaniem zadań dot. np. bezpieczeństwa w transporcie publicznym, ochrony zabytków, ochrony środowiska, ratownictwa medycznego, edukacji.

Jeśli interesują Cię tematy i działania takie jak: bezpieczeństwie seniorów, bezpieczeństwie osób wykluczonych społecznie, dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo szkół, przedszkoli, placówek wypoczynku,  zgromadzeń publicznych i imprez masowych – to dokonałeś świetnego wyboru naszej oferty!

Cyberbezpieczeństwo

Dzięki tej specjalności zdobędziesz niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania cyberprzestrzeni. Bez wątpienia na rynku pracy będą poszukiwane właśnie takie osoby, które świadomie poruszają się w świecie wirtualnym w oczekiwany dla pracodawcy sposób oraz są wrażliwe na zagrożenia. Zrozumienie uwarunkowań cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem rozwiązań prawnych, świadomości społecznej oraz samej specyfiki działania w świecie wirtualnym pozwoli Ci stać się ekspertem w tej dziedzinie. Dlatego proponujemy Ci cykl zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków, w  zmodernizowanej na potrzeby specjalności pracowni dydaktycznej. Zależy nam, by absolwenci z powodzeniem znaleźli zatrudnienie wszędzie tam, gdzie korzysta się z cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania bezpieczeństwa zasobów, jak i ich użytkowników.

Zarządzane kryzysowe

Wielu współczesnych pracodawców na polskim i zagranicznym rynku ceni sobie ekspertów w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Kończąc tę specjalność z powodzeniem będziesz mógł ubiegać się o pracę również w administracji publicznej i służbach państwowych. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Przygotujemy Cię do podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o środki i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz o umiejętności komunikacji społecznej. Dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania w tym zakresie.

Sprawdź program studiów

Zapisz się!

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; System bezpieczeństwa narodowego. Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określi prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Pamiętaj, że rekrutacja na studia stacjonarne trwa do 20 września. W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisz się! (studia niestacjonarne)

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511