Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kontynuując studia na jednej z unikatowych specjalności dołączysz do grona pożądanych ekspertów z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wybierając nasze studia masz pewność, że zajęcia prowadzić będą doświadczeni dydaktycy i praktycy, którzy zadbają o Twoje przygotowanie do bycia konkurencyjnym pracownikiem, gotowym zajmować najwyższe stanowiska w służbach wojskowych, wywiadowczych, celnych jak i rządowych.

Bezpieczeństwo narodowe umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Oferowane specjalności pozwalają skonkretyzować plany studenta związane z wyborem wykonywanego w przyszłości zawodu.

Edyta Szymkowiak, studentka Bezpieczeństwa Narodowego

Kariera

Studia II stopnia dzięki poszerzonej ofercie specjalności i nowym przedmiotom uczynią z Ciebie eksperta w zakresie wielu współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w instytucjach samorządowych i rządowych, zespołach reagowania kryzysowego siłach zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcjach Transportu Drogowego, agencjach wojskowych i wywiadowczych.

Prof. Sebastian Wojciechowski

Bezpieczeństwo we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym i wartościowym „towarem”. Dlatego oferujemy Państwu studia, w ramach których pragniemy podzielić się naszą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.Wynika ono ze współpracy z różnymi organizacji czy instytucjami, Przekazywane treści dotyczą zarówno bezpieczeństwa ‘’twardego’’ związanego z użyciem siły militarnej, jak i bezpieczeństwa miękkiego obejmującego na przykład kwestie: społeczne, ekonomiczne, prawne, ekologiczne, surowcowe i inne.

Specjalności

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Znajomość funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej stanie się Twoim głównym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy. Posiądziesz praktyczne umiejętności przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom publicznym. Zostaniesz profesjonalnie przygotowany do rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, co pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie w administracji gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i wielu innych instytucjach administracji publicznej.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Jeśli po zakończeniu studiów na tej specjalności wstąpisz do policji w ciągu roku od zakończenia studiów, będziesz mógł odbyć krótsze policyjne szkolenie podstawowe. Zapoznasz się ze specyfiką działalności, organizacją i strukturą polskiej policji. Ogromnym atutem jest kadra wykładowców składająca się ze specjalistów-praktyków, z których większość to czynni zawodowo funkcjonariusze policji. Program specjalności policyjnej jest częściowo zbieżny z wymaganiami stawianymi przed kandydatami do pracy nie tylko w policji, ale i w służbach zabezpieczających, siłach zbrojnych oraz służbach specjalnych i instytucjach ochrony władzy państwowej.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Jeśli interesują Cię kwestie bezpieczeństwa w relacjach międzynarodowych oraz militarne i pozamilitarne zagrożenia współczesnego świata, to powinieneś wybrać tę specjalność. Współczesne zagrożenia terrorystyczne czy gospodarcze na arenie międzynarodowej powodują, że wzrasta zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu. Studiując na tej specjalności zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci analizować i przewidywać zagrożenia międzynarodowe w wymiarze militarnym, ekonomicznym, ekologicznym, energetycznym, informacyjnym czy społecznym.

Cyberbezpieczeństwo

Dzięki tej specjalności zdobędziesz niezbędne kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania cyberprzestrzeni. Bez wątpienia na rynku pracy będą poszukiwane właśnie takie osoby, które świadomie poruszają się w świecie wirtualnym w oczekiwany dla pracodawcy sposób oraz są wrażliwe na zagrożenia. Zrozumienie uwarunkowań cyberbezpieczeństwa z uwzględnieniem rozwiązań prawnych, świadomości społecznej oraz samej specyfiki działania w świecie wirtualnym pozwoli Ci stać się ekspertem w tej dziedzinie. Dlatego proponujemy Ci cykl zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków, w  zmodernizowanej na potrzeby specjalności pracowni dydaktycznej. Zależy nam, by absolwenci z powodzeniem znaleźli zatrudnienie wszędzie tam, gdzie korzysta się z cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania bezpieczeństwa zasobów, jak i ich użytkowników.

Zarządzane kryzysowe

Studia na tej specjalności to świetna okazja na zostanie specjalistą z zakresu działań w sytuacjach kryzysowych. Na absolwenta czeka praca w administracji publicznej, służbach państwowych czy prywatnych firmach. Zdobędziesz praktyczne umiejętności prawidłowej diagnozy i oceny istniejących zagrożeń i będziesz w stanie podjąć szybkie i zdecydowane działania w sytuacji nadzwyczajnej czy kryzysowej. Wykorzystując środki i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, dzięki nabytym umiejętnościom komunikacji społecznej, będziesz w stanie podjąć racjonalne i pożądane decyzje w ekstremalnych sytuacjach. Ponadto w czasie studiów dowiesz się także jak przewidywać potencjalne zagrożenia oraz korzystać z najnowszego oprogramowania, które wspiera działania antykryzysowe.

Sprawdź program studiów

Zapisz się!

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub kierunku pokrewnym. Absolwenci innych kierunków niż bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących przedmiotów: Teoria bezpieczeństwa; Prawne podstawy bezpieczeństwa; System bezpieczeństwa narodowego. Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określi prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

W przypadku studentów niestacjonarnych (zaocznych) rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszty: nieodpłatne – studia stacjonarne; 1,800 zł/semestr – studia niestacjonarne; 3000 zł/semestr - cudzoziemcy podejmujący studia stacjonarne w języku polskim.

Kontakt: mgr Greta Swałtek, tel. 61 829 6511, 

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

Kontakt

pracownik sekretariatu

Greta Swałtek

pracownik sekretariatu

e-mail: greta.swaltek@amu.edu.pl

tel. 61 829 6511