Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę.

Patrycja Nalepa, studentka Zarządzania Państwem

Tryby studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt: nieodpłatne.

Kontakt: mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510,
e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl.

Zapisz się!

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia z zakresu Zarządzania Państwem lub kierunków pokrewnych to mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę – Zarządzanie Państwem w języku angielskim! Jeśli chcesz poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pracy w organach administracji publicznej oraz wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Odbędziesz również praktyki zawodowe, które pozwolą Ci wykorzystać Twoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie państwem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do podjęcia pracy w organach administracji publicznej, a także w instytucjach biorących udział w lokalnym życiu społecznym (organizacje pozarządowe), politycznym (instytucje administracji publicznej) i ekonomicznym (instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa).
Zauważyć należy, iż dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia. Studia na kierunku zarządzanie państwem są odpowiedzią na te wyzwania. Odpowiednio wykształconych i zorientowanych specjalistów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz good governance we władzy na poziomie lokalnym zatrudniać będą organizacje i instytucje współpracujące z administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorstwa, które postęp technologiczny skłania do poszukiwania wysoko kwalifikowanej kadry.

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Studenci będą także włączani w istniejący na WNPiD program intersujących praktyk zawodowych.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.
W ramach programu przewidziana jest organizacja międzynarodowej szkoły letniej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i studiowanie w międzynarodowym środowisku dla studentów z Polski i zagranicy.

Good Governance and Civil Society

Dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".

KROK 5. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów.

Kryteria rekrutacyjne:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Dr Paulina Pospieszna

Celem kształcenia na kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit.Podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych.