Zarządzanie państwem (studia w jęz. angielskim)

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia z zakresu Zarządzania Państwem lub kierunków pokrewnych to mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę – Zarządzanie Państwem w języku angielskim! Jeśli chcesz poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pracy w organach administracji publicznej oraz wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.

Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę.

Patrycja Nalepa, absolwentka Zarządzania państwem

Kariera

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie państwem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do podjęcia pracy w organach administracji publicznej, a także w instytucjach biorących udział w lokalnym życiu społecznym (organizacje pozarządowe), politycznym (instytucje administracji publicznej) i ekonomicznym (instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa).
Zauważyć należy, iż dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia. Studia na kierunku zarządzanie państwem są odpowiedzią na te wyzwania. Odpowiednio wykształconych i zorientowanych specjalistów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz good governance we władzy na poziomie lokalnym zatrudniać będą organizacje i instytucje współpracujące z administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorstwa, które postęp technologiczny skłania do poszukiwania wysoko kwalifikowanej kadry.

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Studenci będą także włączani w istniejący na WNPiD program intersujących praktyk zawodowych.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.
W ramach programu przewidziana jest organizacja międzynarodowej szkoły letniej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i studiowanie w międzynarodowym środowisku dla studentów z Polski i zagranicy.

Program studiów

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Odbędziesz również praktyki zawodowe, które pozwolą Ci wykorzystać Twoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Celem kształcenia na kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit.Podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych.

Specjalność: Good Governance and Civil Society

Dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia.

Jak zostać studentem WNPiD?

  1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.
  2. Wprowadź dane i wybierz kierunek
  3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.
  4. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia, którą możesz sprawdzić w zakładce "Wyniki Rekrutacji".
  5. Witamy na WNPiD!

Koszt: 3000 zł/semestr.

Kryteria rekrutacyjne:

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane minimum 

Maks punktów

Waga elementu

Maks. wynik

1) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych

-

5

1

5

Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym

5

Kontakt

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

Natalia Pastucha-Kalla

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

adres e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl
tel. 61 829 6510