Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu Socjotechniki i Marketingu Politycznego koncentrują się wokół kilku obszarów życia społecznego. Ich wspólnym elementem jest tematyka wywierania wpływu społecznego oraz intencjonalnego kreowania obrazów rzeczywistości. Analizie poddawane są w tym zakresie zagadnienia związane z socjotechniką, marketingiem politycznym, komercyjnym i społecznym. Badane są kwestie kształtowania opinii publicznej, roli mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym (także w procesie socjalizacji politycznej) oraz aktywności kobiet w sferze polityki.

Do najważniejszych publikacji pracowników Zakładu należy zaliczyć:

Prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk

 • Pawełczyk P. (2000), Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań, II wyd. 2003, III wyd. 2007.
 • Pawełczyk P. (1999), Socjotechnika w komunikowaniu politycznym (współautor D. Piontek), Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
 • Pawełczyk P. (2015), Kampanie społeczne jako forma socjotechniki (redakcja pracy zbiorowej pracowników i doktorantów Zakładu), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

dr hab. Łukasz Scheffs

 • Scheffs Ł. (2019), Doradztwo w polityce. Wykorzystanie wiedzy profesjonalnej w działaniu, Poznań.
 • Scheffs Ł. (2016), Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Poznań.
 • Scheffs Ł. (2016), Kolektywizm i indywidualizm. Zachowania wyborcze w Polsce w latach 2001-2011, Poznań.

Dr hab. Aleksandra Kaniewska-Sęba

 • Kaniewska-Sęba A. (2018), Planowanie eksperymentów z wieloma zmiennymi w badaniach komunikacji marketingowej – ujęcie metodologiczne z przykładami zastosowań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G. (2018), Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 • Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B. (2006), Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Dr hab. Beata Pająk-Patkowska

 • Pająk-Patkowska B. (2018), Uwarunkowania obecności i aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1989-2018, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • Pająk-Patkowska B. (2018), Ścieżki karier kobiet w sferze gospodarczej na przykładzie Henryki Bochniarz oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, [w:] Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, pod red. J. G. Otto, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018.
 • Pająk-Patkowska B. (2019), Activities of the "We have a voice" foundation in the context of the political activity of young people, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2/2019.

Dr Jakub Jakubowski

 • Jakubowski J. (2020), Social media i polityka. Organizacja – procesy – finanse, Poznań
 • Biały F., Jakubowski J. (2020), Kultura popularna i ideologia, Poznań.
 • Jakubowski J., Pająk-Patkowska B. (2018), Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, Poznań.

Mgr Joanna Radzioch

 • Radzioch J. (2020), Funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego we Wrocławiu w latach 2013-2019, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, red. H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s. 199-214.
 • Antkowiak P., Radzioch J. (2020), Działalność Straży Miejskiej Miasta Poznania w latach 2015–2019, „Przegląd Politologiczny”, nr 2/2020, s. 119-131.
 • Radzioch J. (2020), Koronawirus a poglądy polityczne w Polsce, w: Konsekwencje pandemii COVID-19: Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musial-Karg, M. Górny, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 179-194.

Najważniejsze zakładowe publikacje znajdziesz tutaj.

Pracownicy Zakładu