Problematyka naukowo-badawcza podejmowana przez pracowników Zakładu dotyczy przede wszystkim następujących kwestii:

– studia strategiczne;

– zagrożenia asymetryczne, w tym np.: terroryzm, fundamentalizm islamski, separatyzm;

– bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w: Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzi;

– bezpieczeństwo Polski i zaangażowanie RP na arenie międzynarodowej;

– problemy globalne współczesnego świata, choćby kwestie: ekologiczne, demograficzne, żywieniowe czy hydrologiczne;

- wyzwania współczesnej gospodarki światowej;

- rola i znaczenie Chin w globalnej gospodarce (wzrost geostrategicznej pozycji Chin);

- bezpośrednie inwestycje zagraniczne i offshoring

Powyższe zagadnienia są podejmowane nie tylko w publikacjach poszczególnych pracowników Zakładu czy podczas  seminariów lub konferencji, a także w kolejnych numerach czasopisma Przegląd Strategiczny (indeksowanego w ramach platformy SCOPUS)oraz w ramach cyklicznie realizowanych projektów badawczych: Turmoil in the Modern Muslim World oraz Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa na Świecie, a także Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Polski.

Zakład Studiów Strategicznych UAM tworzy wraz z Zakładem Studiów Strategicznych UW oraz Katedrą Strategii Stosunków Międzynarodowych UJ Konsorcjum Akademickie grupujące specjalistów z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa z różnych polskich uczelni.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na stronę internetową Zakładu.

Najważniejsze publikacje pracowników Zakładu Studiów Strategicznych:

– The Faces of Terrorism, ed. S. Wojciechowski, Poznań 2006.

– Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, red. B. Koszel, S. Wojciechowski, Poznań 2007.

– The Modern Terrorism and its Forms, eds. T. Wallas, S. Wojciechowski, Poznań 2007.

– P. Ebbig, R. Fiedler, A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Leksykon współczesnych organizacji terrorystycznych, Poznań 2007.

– Terrorist Pandora’s Box. Analysis of  Chosen  Terrorist Issue, eds. J. Babiak , S. Wojciechowski, Poznań 2008.

– Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. R. Fiedler, S. Wojciechowski, Poznań 2008.

– R. Fiedler, Od przywództwa do hegemonii. Stany Zjednoczone wobec bliskowschodniego obszaru niestabilności w latach 1991-2009, Poznań 2010.

– A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie Salafickiego Ruchu Globalnego Dżihadu, Poznań 2010.

– S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku, Pojęcie- przejawy-przyczyny, Poznań 2013.

– Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, red. S. Wojciechowski, A. Wejkszner, Warszawa 2013.

– Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, eds. S. Wojciechowski, A. Potyrała, Berlin 2013.

– S. Wojciechowski, The Hybridity of Terrorism, Berlin 2013.

– R. Fiedler, Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej. Dylematy i wyzwania, Poznań 2014.

– Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Cooperation and Prospects, eds.  A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin 2015.

– A. Sakson, Głód jako współczesny problem globalny, Toruń 2015.

– A. Wejkszner, Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu?, Warszawa 2016.

– S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017.

– A. Wejkszner, Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Warszawa 2017.

– A. Wejkszner, Samotne wilki kalifatu? Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżihadystyczny w Europie Zachodniej, Warszawa 2018.

- A. Wejkszner, S. Wojciechowski, Współczesne bezpieczeństwo Polski. Międzynarodowy wymiar instytucjonalny, Warszawa 2019.
- A. Wejkszner, Europejska armia kalifat- usunąć u. Centralne węzły europejskiej supersieci Państwa Islamskiego (2014-2018), Warszawa 2020.

– „Przegląd Strategiczny’’ numery 1-12.

Konferencje oraz seminaria naukowe organizowane lub współorganizowane przez Zakład:

  • Relations between the European Union and Egypt
  • Zawód ,,szpieg’’- praktyczne i teoretyczne aspekty pracy wywiadowczej
  • Old and new forms of dependency. Attempts at forecasting
  • Beyond Europe. Politics and change in regional and global affairs
  • Zaangażowanie Polski i Niemiec w ramach misji NATO w Afganistanie
  • Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie
  • Liberalizm a wojna
  • Człowiek – technika-środowisko – Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem
  • Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski

Pracownicy Zakładu