Zakład Teorii Polityki przede wszystkim koncentruje się na wspieraniu własnych aktywności i zainteresowań naukowych pracowników Zakładu. Jest to tym bardziej istotne, iż większość adiunktów zbliża się do finalizowania swoich przewodów habilitacyjnych. W roku 2014 pracownicy Zakładu zgłosili wspólnie 3 projekty grantów do Narodowego Centrum Nauki, z których jeden przeszedł do ostatniego etapu. Obecnie wnioski te są wznawiane; niemniej jednak samo ich przygotowanie stało się forum integracji pracowników Zakładu.

Profesor Marek Żyromski w coraz większym stopniu koncentruje swoje zainteresowania badawcze na kwestiach władzy, ze szczególnym naciskiem na problematykę istoty władzy totalitarnej. Dr Małgorzata Kołodziejczak zajmuje się nowymi i niekonwencjonalnymi teoriami w badaniach politologicznych. Dr Marcin Rachwał swoje zainteresowania funkcjonowaniem demokracji bezpośredniej prowadzi również w ramach tzw. „inicjatywy helweckiej”.

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • M. Żyromski, Propaganda w systemach totalitarnych, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
 • M. Żyromski, Propaganda in totalitarian regimes, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
 • Marcin Rachwał, Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce. Podstawy prawne – praktyka – perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.
 • Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, red. M. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
 • Współczesne oblicza władzy politycznej. Wybrane zagadnienia, red. M. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
 • Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, red. B. Pająk- Patkowska, M. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016.
 • M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Warszawa 2010;
 • M. Żyromski, Teorie elity a systemy polityczne, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2007.
 • M. Żyromski, Ideology, propaganda and symbols of power. The example of capital of Rome, Poznan 2009.
 • M. Żyromski, The Three „Founding Fathers” of Elites’s Theory: Mosca, Pareto and Michels, Poznan 2012.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne oblicza władzy politycznej, Poznań, 21-22 kwietnia 2016 roku.
 • Seminarium naukowe pt. Dzień partycypacji. Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Poznań, 13 grudnia 2017 roku.

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

 • Inicjatywa Helwecka (Szwajcaria, dr Marcin Rachwał)
 • Staże naukowe i kwerendy biblioteczne w Rzymie, Londynie i Berlinie (prof. Marek Żyromski)

Pracownicy Zakładu