Studia I stopnia

Opiekun kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opiekun kierunku Politologia

Opiekun kierunku Stosunki międzynarodowe

Opiekun kierunku Zarządzanie Państwem

Studia II stopnia

Opiekun kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Opiekun kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opiekun kierunku Politologia

Opiekun kierunku Stosunki międzynarodowe

Opiekun kierunku Nowe media w komunikacji

Prodziekan ds. studenckich, profesor uczelni

Szymon Ossowski

Opiekun kierunku Produkcja audiowizualna